بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در غم تو ،تو در فکر دیگری،من دل دادهی تو ، تو دل گشای دیگری،در مکتب عاشقان روا نیست من دست تو بوسم تو پای دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی غربت یعنی چی ؟ غربت یعنی از گرمای نفس های کسی که دوستش داری دور باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بدانی هر روز که پلک هایم را باز میکنم چشمانم به دنبال چه میگردد اولین چیزی که چشمانم دوست دارد ببیند این است که جایت کنارم خالی نباشد  همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو گذاشتم آفتاب ترسيدم غروب كني اسمتو گذاشتم گل ترسيدم پژمرده بشي اسمتو ميزارم نفس كه اگر رفتي منم با خودت ببري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر می کند که چگونه بمیرد...؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســخــــتـــه...خیلی سخت بود.دیشب ساعت ها تو خیالم باهاش صحبت کردم ولـــــــــی... ولی وقتی امروز دیدمش چیزی جز سلام نتونستم بگم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم! کجای بازی ما اشتباه بود که تـــو دیگر همبـــازی من نیستی!!! و من هنوز گـرگــم به هـــوای تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول دارین اگه با یکی دوست شدین(دوست دخ...ر)اگه هی چکتون کرد اگه گفت کجایی؟اگه گفت چرا جواب اس ام اسا مو نمیدی؟ بدون خیلی دوست داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه در این چشم های زیبا جا داده ای این همه دروغ را؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن بــار هــم کــه تــاول پــاهــایــم خشــک شــود، دوبــاره عاشقــت میشــوم! دوبــاره راه مــی افتــم دوبــاره گــم مــیشــوم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“ ﺩﺍﺭ” ﺑﺰﻥ! ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ… ﺗﻮ ﺭﺍ “ ﺩﻭﺭ ” ﺯﺩﻩ! ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ… ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمک باعث شوریست... .عجیب است یار من این همه " نمک " دارد و شیرین است !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از خاطره ها  پاک نمیکنم  بگذار بمانی  تا یادم بماند  چه طعم ِ تلخی دارد  دروغ  که میتواند حتی  شیرینی عشق و اعتماد را  زهر مار کند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار غرورم  در تمام کوچه پس کوچه های این شهر  هر روز بدون تو بشکند...  من تنهایی ام را  بعد از تو  به هیچ کس حواله نخواهم داد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به فکر جنگل آهن و آسمون خراش… من به فکر یه اتاق, اندازه تو  واسه خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقدر عمرت براش کوتاست که بهت می گه : گلــــــم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در غم تو ،تو در فکر دیگری،من دل دادهی تو ، تو دل گشای دیگری،در مکتب عاشقان روا نیست من دست تو بوسم تو پای دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی غربت یعنی چی ؟ غربت یعنی از گرمای نفس های کسی که دوستش داری دور باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بدانی هر روز که پلک هایم را باز میکنم چشمانم به دنبال چه میگردد اولین چیزی که چشمانم دوست دارد ببیند این است که جایت کنارم خالی نباشد  همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو گذاشتم آفتاب ترسيدم غروب كني اسمتو گذاشتم گل ترسيدم پژمرده بشي اسمتو ميزارم نفس كه اگر رفتي منم با خودت ببري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر می کند که چگونه بمیرد...؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســخــــتـــه...خیلی سخت بود.دیشب ساعت ها تو خیالم باهاش صحبت کردم ولـــــــــی... ولی وقتی امروز دیدمش چیزی جز سلام نتونستم بگم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم! کجای بازی ما اشتباه بود که تـــو دیگر همبـــازی من نیستی!!! و من هنوز گـرگــم به هـــوای تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول دارین اگه با یکی دوست شدین(دوست دخ...ر)اگه هی چکتون کرد اگه گفت کجایی؟اگه گفت چرا جواب اس ام اسا مو نمیدی؟ بدون خیلی دوست داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه در این چشم های زیبا جا داده ای این همه دروغ را؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن بــار هــم کــه تــاول پــاهــایــم خشــک شــود، دوبــاره عاشقــت میشــوم! دوبــاره راه مــی افتــم دوبــاره گــم مــیشــوم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“ ﺩﺍﺭ” ﺑﺰﻥ! ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ… ﺗﻮ ﺭﺍ “ ﺩﻭﺭ ” ﺯﺩﻩ! ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ… ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمک باعث شوریست... .عجیب است یار من این همه " نمک " دارد و شیرین است !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از خاطره ها  پاک نمیکنم  بگذار بمانی  تا یادم بماند  چه طعم ِ تلخی دارد  دروغ  که میتواند حتی  شیرینی عشق و اعتماد را  زهر مار کند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار غرورم  در تمام کوچه پس کوچه های این شهر  هر روز بدون تو بشکند...  من تنهایی ام را  بعد از تو  به هیچ کس حواله نخواهم داد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به فکر جنگل آهن و آسمون خراش… من به فکر یه اتاق, اندازه تو  واسه خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقدر عمرت براش کوتاست که بهت می گه : گلــــــم