بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ شرف دارد به من... وقتی سگ تکه چوبی برایت می آورد بی اعتنایی بکنی می رود و دور می شود من قلبم را برای تو آوردم و بی اعتنایی کردی  اما من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیـلی ها بـودم! از آن دست نیافتـنی هایشـان.. ساده اسـیرت شدم که قــدر ندانستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وخ دلِ اونــایــی کِ گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد . . .  ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــِ اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر نقاشی خود خورشید را سیاه کشیدم تا پدر کارگرم زیر نور آفتاب نسوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکش دل را ؛ شهامت کن؛ مرا از غصه راحت کن شدم انگشت نمای خلق؛ مرا تو درس عبرت کن  بکن حرف مرا باور؛نیایی از من عاشق تر  نمیترسم من از اغراق؛گذشت آب از سرم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ . . . ﺑــﺎﯾـﺪ ﺑــﻪ " ﻓــــﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" ﺧـﻮﺵ ﺁﻣـﺪ ﺑﮕﯿﻢ ! ﺷــﺎﯾـﺪ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﻧــﺪ . . . ﺗــﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ " ﺣـــﻤﺎﻗـﺖ ﻫـﺎﯾــﻤﺎﻥ " ﺭﺍ ، ﺟﺒـــــﺮﺍﻥ ﮐﻨــــﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست میفهمید  معشوقه اش ا زدرخت متنفر نبود  و در دفتر خاطراتش نمی نوشت : اشکهمای من هم به زمین افتاد  اما تو سیب را ترجیح دادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ! ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ... ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ميگذرد اين روزها را ميگويم.. كه ميخواي از تو.. كه تمام وجودم هستي يه آدم معمولي بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا.. شمعي مي فهمد كه براي ديدن يك چيز. . آتشش زدند.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدي دلم شكست؟ ديدي چه بي صدا.. دله پر آرزوي من.. از دست بي وفايي.. كه قدرش را ندانست.. بر زمين افتاد.. ديدي دلم شكست؟?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد . . . به جز این اشکها ، برای باختن ، دیگر چیزی ندارم... بریزم به پایت، می مانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1وقتایی، 1کسایی، 1جوری خودشونو تو دلت جامیکنن که هرکاریم که کنی بیرون نمیان! حالا وقتشه، خودتو تو دلم جا کن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهايت را پنهان كن...اينجا مردم زيادي بانمك شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست کسی به جز تو در این روزگار با من نیست خوش آمدی.... بنشین.... آفتاب دم کردم که چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ شرف دارد به من... وقتی سگ تکه چوبی برایت می آورد بی اعتنایی بکنی می رود و دور می شود من قلبم را برای تو آوردم و بی اعتنایی کردی  اما من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیـلی ها بـودم! از آن دست نیافتـنی هایشـان.. ساده اسـیرت شدم که قــدر ندانستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وخ دلِ اونــایــی کِ گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد . . .  ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــِ اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر نقاشی خود خورشید را سیاه کشیدم تا پدر کارگرم زیر نور آفتاب نسوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکش دل را ؛ شهامت کن؛ مرا از غصه راحت کن شدم انگشت نمای خلق؛ مرا تو درس عبرت کن  بکن حرف مرا باور؛نیایی از من عاشق تر  نمیترسم من از اغراق؛گذشت آب از سرم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ . . . ﺑــﺎﯾـﺪ ﺑــﻪ " ﻓــــﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" ﺧـﻮﺵ ﺁﻣـﺪ ﺑﮕﯿﻢ ! ﺷــﺎﯾـﺪ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﻧــﺪ . . . ﺗــﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ " ﺣـــﻤﺎﻗـﺖ ﻫـﺎﯾــﻤﺎﻥ " ﺭﺍ ، ﺟﺒـــــﺮﺍﻥ ﮐﻨــــﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست میفهمید  معشوقه اش ا زدرخت متنفر نبود  و در دفتر خاطراتش نمی نوشت : اشکهمای من هم به زمین افتاد  اما تو سیب را ترجیح دادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ! ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ... ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ميگذرد اين روزها را ميگويم.. كه ميخواي از تو.. كه تمام وجودم هستي يه آدم معمولي بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا.. شمعي مي فهمد كه براي ديدن يك چيز. . آتشش زدند.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدي دلم شكست؟ ديدي چه بي صدا.. دله پر آرزوي من.. از دست بي وفايي.. كه قدرش را ندانست.. بر زمين افتاد.. ديدي دلم شكست؟?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد . . . به جز این اشکها ، برای باختن ، دیگر چیزی ندارم... بریزم به پایت، می مانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1وقتایی، 1کسایی، 1جوری خودشونو تو دلت جامیکنن که هرکاریم که کنی بیرون نمیان! حالا وقتشه، خودتو تو دلم جا کن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهايت را پنهان كن...اينجا مردم زيادي بانمك شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست کسی به جز تو در این روزگار با من نیست خوش آمدی.... بنشین.... آفتاب دم کردم که چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست...