بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتر داشتي... نه روزنامه... نه چمدان... عاشقت شدم... از كجا بايد ميفهميدم كه... مسافرى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ابرها گريه ميكنند ولي همه عاشق ستاره ها ميشن.يادت باشه چشمك ستاره ها...ابره رو از يادت نبره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست. صدای پای توست که در سینه ام میدوی. کافیست بایستی،کافیست خسته شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم گاهی برای حفظ یه دوستی باید آن را به اتمام برسانی ، قبل از آنکه خود رابطه به پایان برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یخ زمستان تو هستم / اسیر ناز چشمان تو هستم / مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست / که من مشتاق دیدار تو هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد… که مثل اتفاقی آرام ، شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گـــاهی میرنجانمت، ببخش!!! کسوف تقدیــر است... مـــاه من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال من بمان ... اما خودت برو ... آن که در رویای من است مرا دوست دار نه تو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی بلده قلنج گلو بشکنه؟؟؟؟؟؟ بغض دارم ...  نمیشکنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن ..... هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی  نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای دوست نداشتنت  مهم نیست  میتوانی مثل همیشه خیال کنی بی عرضه ترین فرد جهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی که دل ندارد،دل نبند...با اینکار او تورا نه دل بسته،بلکه دلباخته میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که: مدام نامت را صدا بزنم... با یک علامت سؤال"؟" و "تـــو" با حوصله جواب بدهی... جـــــان دلـــــم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــــــــوت می کنـــــم . . .  نه اینـــــــــــــــکه دردی نیسـت . . . گلویی نمــــــــانده برای فــــــــــریـــــاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکومین به اعدام را می بخشند چرا محکومین به عاشقی را نمی بخشند و میکشند ببخش مرا که اینگونه عاشقت گشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم صبح من زمانی خیر میشود که بیدار شوم و ببینم تو در کنار من هستی بگذار صبح هایم خیر شوند مرا ببخش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتر داشتي... نه روزنامه... نه چمدان... عاشقت شدم... از كجا بايد ميفهميدم كه... مسافرى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ابرها گريه ميكنند ولي همه عاشق ستاره ها ميشن.يادت باشه چشمك ستاره ها...ابره رو از يادت نبره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست. صدای پای توست که در سینه ام میدوی. کافیست بایستی،کافیست خسته شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم گاهی برای حفظ یه دوستی باید آن را به اتمام برسانی ، قبل از آنکه خود رابطه به پایان برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یخ زمستان تو هستم / اسیر ناز چشمان تو هستم / مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست / که من مشتاق دیدار تو هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد… که مثل اتفاقی آرام ، شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گـــاهی میرنجانمت، ببخش!!! کسوف تقدیــر است... مـــاه من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال من بمان ... اما خودت برو ... آن که در رویای من است مرا دوست دار نه تو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی بلده قلنج گلو بشکنه؟؟؟؟؟؟ بغض دارم ...  نمیشکنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن ..... هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی  نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای دوست نداشتنت  مهم نیست  میتوانی مثل همیشه خیال کنی بی عرضه ترین فرد جهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی که دل ندارد،دل نبند...با اینکار او تورا نه دل بسته،بلکه دلباخته میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که: مدام نامت را صدا بزنم... با یک علامت سؤال"؟" و "تـــو" با حوصله جواب بدهی... جـــــان دلـــــم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــــــــوت می کنـــــم . . .  نه اینـــــــــــــــکه دردی نیسـت . . . گلویی نمــــــــانده برای فــــــــــریـــــاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکومین به اعدام را می بخشند چرا محکومین به عاشقی را نمی بخشند و میکشند ببخش مرا که اینگونه عاشقت گشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم صبح من زمانی خیر میشود که بیدار شوم و ببینم تو در کنار من هستی بگذار صبح هایم خیر شوند مرا ببخش