بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت مترسک.. وقتی نمی شود به سمتت آمد همین یک پا هم اضافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها آدما یه کاری میکنن که دیگه نمیتونی دوستشون داشته باشی ، ولی عجیب دلت واسه زمانی که دوستشون داشتی تنگ میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با گفت و گو مشکلتون حل نشد وقتی بحثتون به بن بست رسید فقط بغلش کنید  محکم ، محکم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی میرسه که نه یادش آرومت میکه نه عکسش فقط باید خودش باشه فقط خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین روز هایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روز ها در کنارت بودند وهیچ وقت راه رفتن رو بلد نشده باشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم وبرای دیدنت میمیرم ،باش تابمانم وبمان تانمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه یاد ما هستی دمت گرم،همینکه مرهم دردی دمت گرم،در این دنیا که مردم بی وفایند همین که با وفا هستی دمت گرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد جام اگر آرند یک بار کند مستم یک بار پیام تو صد بار کند مستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاق ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟ که خرابات دلم در پی آن آباد است !!! مثله شیرین به دل خیمه زدی ... صد حیف تیشه و کوه ندارم که دلم فرهاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است ... مثله یک فنجان چای!! و کنارش عشقی ... مثله یک حبه قند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“شما” گرچه واژه محترمی است ولی ”تو “ شدن لیاقت میخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتوحس قشنگی ست که در دل دارم،چه توباشی چه نباشی"نگهش میدارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلاک خانه خود را زمانه برده از یادم سوار زورق تقدیر به این بیراهه افتادم نیفتادم ولی از پا هنوزم خسته می گردم هزاران راه و بیراهه در این قصه گذر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن… “من” تنهاترین ضمیر دنیاست و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا چون “تو” را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسی ترین عشقها,سردترین پایان را دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه پاکنی ساخته نمیشود که محبت تو را از صفحه دلم پاک کند مگر خاک...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت مترسک.. وقتی نمی شود به سمتت آمد همین یک پا هم اضافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها آدما یه کاری میکنن که دیگه نمیتونی دوستشون داشته باشی ، ولی عجیب دلت واسه زمانی که دوستشون داشتی تنگ میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با گفت و گو مشکلتون حل نشد وقتی بحثتون به بن بست رسید فقط بغلش کنید  محکم ، محکم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی میرسه که نه یادش آرومت میکه نه عکسش فقط باید خودش باشه فقط خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین روز هایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روز ها در کنارت بودند وهیچ وقت راه رفتن رو بلد نشده باشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم وبرای دیدنت میمیرم ،باش تابمانم وبمان تانمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه یاد ما هستی دمت گرم،همینکه مرهم دردی دمت گرم،در این دنیا که مردم بی وفایند همین که با وفا هستی دمت گرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد جام اگر آرند یک بار کند مستم یک بار پیام تو صد بار کند مستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاق ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟ که خرابات دلم در پی آن آباد است !!! مثله شیرین به دل خیمه زدی ... صد حیف تیشه و کوه ندارم که دلم فرهاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است ... مثله یک فنجان چای!! و کنارش عشقی ... مثله یک حبه قند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“شما” گرچه واژه محترمی است ولی ”تو “ شدن لیاقت میخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتوحس قشنگی ست که در دل دارم،چه توباشی چه نباشی"نگهش میدارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلاک خانه خود را زمانه برده از یادم سوار زورق تقدیر به این بیراهه افتادم نیفتادم ولی از پا هنوزم خسته می گردم هزاران راه و بیراهه در این قصه گذر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن… “من” تنهاترین ضمیر دنیاست و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا چون “تو” را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسی ترین عشقها,سردترین پایان را دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه پاکنی ساخته نمیشود که محبت تو را از صفحه دلم پاک کند مگر خاک...