بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه، نه حتى عادت! حماقت محض است دلتنگ كسى باشى كه دلش با تو نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی بیست نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنند… لب نمیزنی… ولی دووست داری تره ای رو بخوری که “اوون” هیچوقت واست خرد نمیکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگی قهر نــــکـــن،دنــــیـــا منــــت هیـــــچکس را نمی کـــــشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تصاحب نيست توافقه!!؛ هنر اينه كه پرندت جلدت بشه نه اينكه پرهاشو قيچي كني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره امدنش دعا نکن !!!شاید وقتی امد همانی نباشد که رفته بود!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل هيچكس نميسوزد براي حال غمناكم مگر سوزد همان شمعي كه ميسوزد سر خاكم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز رفته بودم كتاب فروشي كه يكدفعه يه كتاب صورتي رنگ توجهمو جلب كرد.اسمش عشق بود.بازش كردم و ديدم نوشته بخش نخست:صذاقت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت سرد فاصله ها تنم را ميلرزاند به ياد روزهايي كه بودنت را نفهميدم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام نمی آورم سرمای زمستان امسال را... بــایـد کــــوچ کنم به قشـــلاق آغـــوشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ِ مُرغان ِ مُهاجر ... آن که در انتهاست ... شاید ضعیف ترین باشد ... ، شاید امّا ...  دل بسته ترین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـ ـے ڪه الان مال شماست ، هلـــاڪ ما بوב.... בر " حد ما نبوב " پاسش בاבیم به شما....مبارڪتوטּ باشـہ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!! ...... ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!! ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!! ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم به هم مي خورد از کلمه هاي “عزيزم” و “عشقم” ؛ من را همان “ببين” صدا کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنی: تو گوشیت یه سری ای ام اس هست که عمــرا” دلت بیاد پاکشون کنی...! کیا دارن؟ از این عشقـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا منو دوست داری؟؟! خیلی آروم گفتم: من خیلی وقته غرق شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلم را خالی می کنم باز هم پر می شود از تو ، چه برکتی دارد دوست داشتنت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه، نه حتى عادت! حماقت محض است دلتنگ كسى باشى كه دلش با تو نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی بیست نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنند… لب نمیزنی… ولی دووست داری تره ای رو بخوری که “اوون” هیچوقت واست خرد نمیکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگی قهر نــــکـــن،دنــــیـــا منــــت هیـــــچکس را نمی کـــــشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تصاحب نيست توافقه!!؛ هنر اينه كه پرندت جلدت بشه نه اينكه پرهاشو قيچي كني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره امدنش دعا نکن !!!شاید وقتی امد همانی نباشد که رفته بود!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل هيچكس نميسوزد براي حال غمناكم مگر سوزد همان شمعي كه ميسوزد سر خاكم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز رفته بودم كتاب فروشي كه يكدفعه يه كتاب صورتي رنگ توجهمو جلب كرد.اسمش عشق بود.بازش كردم و ديدم نوشته بخش نخست:صذاقت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت سرد فاصله ها تنم را ميلرزاند به ياد روزهايي كه بودنت را نفهميدم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام نمی آورم سرمای زمستان امسال را... بــایـد کــــوچ کنم به قشـــلاق آغـــوشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ِ مُرغان ِ مُهاجر ... آن که در انتهاست ... شاید ضعیف ترین باشد ... ، شاید امّا ...  دل بسته ترین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـ ـے ڪه الان مال شماست ، هلـــاڪ ما بوב.... בر " حد ما نبوב " پاسش בاבیم به شما....مبارڪتوטּ باشـہ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!! ...... ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!! ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!! ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم به هم مي خورد از کلمه هاي “عزيزم” و “عشقم” ؛ من را همان “ببين” صدا کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنی: تو گوشیت یه سری ای ام اس هست که عمــرا” دلت بیاد پاکشون کنی...! کیا دارن؟ از این عشقـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا منو دوست داری؟؟! خیلی آروم گفتم: من خیلی وقته غرق شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلم را خالی می کنم باز هم پر می شود از تو ، چه برکتی دارد دوست داشتنت...