بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از اینجا نمی روم ... تو هم که هیچوقت نمی آیی ! میخواهم بدهم درهای بی دستگیره بسازند برای این خانه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای هم سنگ تمام می گذارند اما نه وقتی در میانشان هستی...،نه! آنجا که در میان خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تا شیطنت عشق چشمانت را به روی عریانی خویش بگشاید" هرچند انجا هیچ چیز جز درد و رنج نخواهد بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه ام مي کند …! فکر اينکه .. زنده زنده .. نيمي از من را .. از من جدا کنند ! لطفا … تا زنده ام بــــــــــــــــــمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي شمارم اين “دوستت دارم” گفتن هاي يک طرفه را! چيزي به من بدهکار نيستي سکوتت را هم دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه میکنم.فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم.کسی سوال میکند ، به خاطر چه زنده ای؟من هم برای زندگی تورا بهانه میکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرف میـبـاره..... مـــنو تـنـهــایـیـم قـــدم میـزنـیـم... فـقـط یـه رد پـــــا بجــا مـیـمـونــه.. گــلـــولــه ی تـــوی دســتم آب مــیـــشـــه.. نـیـسـتی کـه سـمـتـت پـــرتـِش کــنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی را دوست داری به او بگو. زیرا قلبها معمولا با کلماتی که ناگفته می ماند.  می شکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل دیدی که رفت زیبای من؟ برد با خود خوابو دنیای من؟ مینای دلم رخت ببستو رفت.. وا حسرتا.. مینای من مینای من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غم انگيزخورشيد را زماني دوست دارم كه بدانم فردايش تو را مي بينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان در راه است... ولی... نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلند تر میشود... بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو زیر بارانم ، چتر برای چه ؟ خیال که خیس نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهـــــایی" نام دیگر پاییــــــــــز است هر چه عمیق تـــــــــر برگریزان خاطره هــــــایت بیشتـــــــــــر …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ... من عاشق بارون نبودم !!! از وقتی عاشقش شدم که وقتی با تو قدم میزدم معنای خیس شدنش رو فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﻣـﺎﯾــــﯽ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﻭﻟــــﯽ ﺑﯿـﻦ ﺧـﻮﺩﻣــــــﺎﻥ ﺑﻤـﺎﻧـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـــﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻡ ﻭﻗــﺘـــــﯽ ﭘــــﺎﯼ ﺁﻏــﻮﺵ ﺗـــﻮ ﺩﺭ ﻣـــﯿـــﺎﻥ ﺑــﺎﺷــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮﺏ ﺗﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از اینجا نمی روم ... تو هم که هیچوقت نمی آیی ! میخواهم بدهم درهای بی دستگیره بسازند برای این خانه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای هم سنگ تمام می گذارند اما نه وقتی در میانشان هستی...،نه! آنجا که در میان خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تا شیطنت عشق چشمانت را به روی عریانی خویش بگشاید" هرچند انجا هیچ چیز جز درد و رنج نخواهد بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه ام مي کند …! فکر اينکه .. زنده زنده .. نيمي از من را .. از من جدا کنند ! لطفا … تا زنده ام بــــــــــــــــــمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي شمارم اين “دوستت دارم” گفتن هاي يک طرفه را! چيزي به من بدهکار نيستي سکوتت را هم دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه میکنم.فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم.کسی سوال میکند ، به خاطر چه زنده ای؟من هم برای زندگی تورا بهانه میکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرف میـبـاره..... مـــنو تـنـهــایـیـم قـــدم میـزنـیـم... فـقـط یـه رد پـــــا بجــا مـیـمـونــه.. گــلـــولــه ی تـــوی دســتم آب مــیـــشـــه.. نـیـسـتی کـه سـمـتـت پـــرتـِش کــنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی را دوست داری به او بگو. زیرا قلبها معمولا با کلماتی که ناگفته می ماند.  می شکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل دیدی که رفت زیبای من؟ برد با خود خوابو دنیای من؟ مینای دلم رخت ببستو رفت.. وا حسرتا.. مینای من مینای من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غم انگيزخورشيد را زماني دوست دارم كه بدانم فردايش تو را مي بينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان در راه است... ولی... نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلند تر میشود... بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو زیر بارانم ، چتر برای چه ؟ خیال که خیس نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهـــــایی" نام دیگر پاییــــــــــز است هر چه عمیق تـــــــــر برگریزان خاطره هــــــایت بیشتـــــــــــر …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ... من عاشق بارون نبودم !!! از وقتی عاشقش شدم که وقتی با تو قدم میزدم معنای خیس شدنش رو فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﻣـﺎﯾــــﯽ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﻭﻟــــﯽ ﺑﯿـﻦ ﺧـﻮﺩﻣــــــﺎﻥ ﺑﻤـﺎﻧـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـــﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻡ ﻭﻗــﺘـــــﯽ ﭘــــﺎﯼ ﺁﻏــﻮﺵ ﺗـــﻮ ﺩﺭ ﻣـــﯿـــﺎﻥ ﺑــﺎﺷــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮﺏ ﺗﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ..