بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا و دردناک که: باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دیدی زندگی داره روی خوش بهت نشون میده بدون یه کاسه ای زیر نیم کاسَش هست…! ثابت شدس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلوع يک دوستي هرگز غروبي نيست پس زندگي کن براي کسي که دوستش داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان پایت را روی قلبم گذاشتی ک جای آج های ته کفشت روی قلبم نقش انداخت،بی انصاف خواستم فقط دوستت داشته باشم همین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش ! برو . . .‎ برای آتش دل شکسته‎ی من هم، آبی پیدا می شود. شاید مثل همیشه ، اشکهای مادرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ناخواسته چقدر دلش لک میزنه واسه پیامکی که نوشته میــــــــای آشتــــــــی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ترانه های خراطها دوست دارم!!! . . کمه ولی میگن مجید خدای احساسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافـــه که باشــی" دلتــنگٍ کسی هستـــی که نیست " حـــوصله کســـی رو نداری که هســـت... این اسـت لحظـــه هایٍ مــــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی هستم که 9 ترم درس خوندم یکی پیدا نشد از من جزوه بخواد غم انگیز نیست :| ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر چای که ننوشیدم در کافه‌ هایی که با تو نرفتم و چه نیمکت‌ها که مرا کنار تو ندیده فراموش کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه ،قلبمو شکستی،یادت باشه داغونم کردی باشه این بارو بخشیدمت ولی دفعه ی بعدی کاری نکن که دلمو اوراقی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زخمِ کهنه بند می‌آید، نه برفِ پشت پنجره، نه خاطرات تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر ازم پرسید : میشناسیش...؟؟! هزارتا خاطره ت اومد جلوی چشمم ، اما فقط یه لبخند تلخ زدم و گفتم : میشناختمش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـــوش خودم هستـــم! مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…! نه چنـــدان با لطافتــــ نه چنـــدان با محبتــــ… امـــا وفـــادار….وفـــادار….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن واســه دلخــوشــیم…!! “” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است… یاد آوری سرآغاز عشقی که گمان می رفت ، جاودانه باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا و دردناک که: باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دیدی زندگی داره روی خوش بهت نشون میده بدون یه کاسه ای زیر نیم کاسَش هست…! ثابت شدس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلوع يک دوستي هرگز غروبي نيست پس زندگي کن براي کسي که دوستش داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان پایت را روی قلبم گذاشتی ک جای آج های ته کفشت روی قلبم نقش انداخت،بی انصاف خواستم فقط دوستت داشته باشم همین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش ! برو . . .‎ برای آتش دل شکسته‎ی من هم، آبی پیدا می شود. شاید مثل همیشه ، اشکهای مادرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ناخواسته چقدر دلش لک میزنه واسه پیامکی که نوشته میــــــــای آشتــــــــی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ترانه های خراطها دوست دارم!!! . . کمه ولی میگن مجید خدای احساسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافـــه که باشــی" دلتــنگٍ کسی هستـــی که نیست " حـــوصله کســـی رو نداری که هســـت... این اسـت لحظـــه هایٍ مــــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی هستم که 9 ترم درس خوندم یکی پیدا نشد از من جزوه بخواد غم انگیز نیست :| ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر چای که ننوشیدم در کافه‌ هایی که با تو نرفتم و چه نیمکت‌ها که مرا کنار تو ندیده فراموش کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه ،قلبمو شکستی،یادت باشه داغونم کردی باشه این بارو بخشیدمت ولی دفعه ی بعدی کاری نکن که دلمو اوراقی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زخمِ کهنه بند می‌آید، نه برفِ پشت پنجره، نه خاطرات تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر ازم پرسید : میشناسیش...؟؟! هزارتا خاطره ت اومد جلوی چشمم ، اما فقط یه لبخند تلخ زدم و گفتم : میشناختمش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـــوش خودم هستـــم! مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…! نه چنـــدان با لطافتــــ نه چنـــدان با محبتــــ… امـــا وفـــادار….وفـــادار….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن واســه دلخــوشــیم…!! “” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است… یاد آوری سرآغاز عشقی که گمان می رفت ، جاودانه باشد