بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است هواى خانه ، هیزم اجاق خاکستر است ، من امید را گرم مىخواهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمت یادم نداده عشقو... اما! همین حسی که داد و دوست دارم! از اون روزى که غصه ات لاغرم کرد لباساى گشادمو دوست دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه:احتیاجی به تسبیح نیست.. دستانت را که به من بدهی با انگشتانت.. ذکر دوست داشتن سر میدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند وقتی مهربانی تو، از دور هم احساس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تونمیگیرد؛دلتنگترین برای دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود، آنکه تواورانمیبینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دلم برات چه داشت؟حکم دلم قصاص نداشت من که خواستم بابات نذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تصویری ندارم درنگاه هیچکس خوب شدهرگزنبودم تکیه گاه هیچکس کاش فنجانی نسازدکوزه گر ازخاک من تانیفتددر دلم فال سیاه هیچکس بهترین تقدیر گلها چیدن و پژمردن است سعی کن هرگز نباشی دلبخواه هیچکس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ... حکم دیواریست برای ندیدن! ولی ... ندیدن،هرگز حکم فراموشی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برای زمانی که در کنارت نبودم ولی در قلبت بودم... اما حالا در کنارتم اما حتی در نگاهتم نیستم... بیا برگردیم به آن زمان باور کن راضیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهایم را شبیه کوه می نویسم که به رسم نقاشی های کودکانه از میانشان طلوع کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی... تناقض ازسروکله ات میبارد!! چشماتوببندبعدبگودوست دارم... بذاراین دروغت به دل صاب مردم بچسبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب هم به مستی ام حسادت می کند آنگاه که خمار یک لحظه دیدن تو می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی الاکلنگه........عاشقه همیشه خودش رو میاره پایین تا عشقش از بالا بودن لذت ببره..... پس به سلامتی هر چی عاشق باوفاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمن پنهان نکن چشمان ماهت را، ز صد نقاش بهتر ميکشم ناز نگاهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮓ ﺑﺸﻪ ﻃﺮﻑ ﮐﮑﺶ ﻫﻢ ﻧﮕﺰﻩ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی مدت زیادی دنبال یه اس ام اس با معنا بگردی واسه کسی که دوستش داری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است هواى خانه ، هیزم اجاق خاکستر است ، من امید را گرم مىخواهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمت یادم نداده عشقو... اما! همین حسی که داد و دوست دارم! از اون روزى که غصه ات لاغرم کرد لباساى گشادمو دوست دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه:احتیاجی به تسبیح نیست.. دستانت را که به من بدهی با انگشتانت.. ذکر دوست داشتن سر میدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند وقتی مهربانی تو، از دور هم احساس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تونمیگیرد؛دلتنگترین برای دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود، آنکه تواورانمیبینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دلم برات چه داشت؟حکم دلم قصاص نداشت من که خواستم بابات نذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تصویری ندارم درنگاه هیچکس خوب شدهرگزنبودم تکیه گاه هیچکس کاش فنجانی نسازدکوزه گر ازخاک من تانیفتددر دلم فال سیاه هیچکس بهترین تقدیر گلها چیدن و پژمردن است سعی کن هرگز نباشی دلبخواه هیچکس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ... حکم دیواریست برای ندیدن! ولی ... ندیدن،هرگز حکم فراموشی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برای زمانی که در کنارت نبودم ولی در قلبت بودم... اما حالا در کنارتم اما حتی در نگاهتم نیستم... بیا برگردیم به آن زمان باور کن راضیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهایم را شبیه کوه می نویسم که به رسم نقاشی های کودکانه از میانشان طلوع کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی... تناقض ازسروکله ات میبارد!! چشماتوببندبعدبگودوست دارم... بذاراین دروغت به دل صاب مردم بچسبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب هم به مستی ام حسادت می کند آنگاه که خمار یک لحظه دیدن تو می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی الاکلنگه........عاشقه همیشه خودش رو میاره پایین تا عشقش از بالا بودن لذت ببره..... پس به سلامتی هر چی عاشق باوفاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمن پنهان نکن چشمان ماهت را، ز صد نقاش بهتر ميکشم ناز نگاهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮓ ﺑﺸﻪ ﻃﺮﻑ ﮐﮑﺶ ﻫﻢ ﻧﮕﺰﻩ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی مدت زیادی دنبال یه اس ام اس با معنا بگردی واسه کسی که دوستش داری