بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز که تو باشی ، تمام من میشود “نیازمندیها”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا عشق اینه که هر روز ببینیش ولی هر دیقه باهاش دعوا کنی؟ یا نتونی هر روز ببینیش ولی دیقه دیقه ی روزت منتظر شنیدن صداش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخواستمت میترسیدم نگات کنم!! وقتی نگات کردم میترسیدم بات حرف بزنم!!! وقتی باهات حرف زدم میترسیدم عاشقت بشم!!! حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم یه بلیط مسافرتی به مقصد دلت واسم میخری؟ آخه دلم برات تنگ شده ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فهمیده ای بود. . . . خوب میدایست چ موقع خودش را ب نفهمی بزند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش .. ب اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز .. ب اعتبار هر اشکی شانه نباش .. آدمی ب خودی خوذ نمیوفتد .. اگر هم بیوفتد از همان سمتیست ک تکیه کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا غصه هامونو تقسیم کنیم.. دو تا من.. هیچی تو.. میبینی؟؟ من هنوزم که هنوزه خسیسم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد سرنوشت ازسرنوشت،ازته نوشت،چه میدونم سروته نوشت خلاصه بنیویسید یه جورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان دستهایت عشق پیدامیشود زیرباران نگاهت نسترن وامیشود با عبورواژه ها ازگوشه لبهای تو مهربانیهای قلبت خوب معنا میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی غیرتت کجاست ؟ معشوقه ات را بجای اینکه درک کنی ترک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر که مینگرم در شکایت است ! در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ ناپلئون هم همین اشتباه تــــــــو را کرد!!! وقتی مسکو را گرفت، طوری آن را سوازند و ویران کرد، که نه دیگر به درد خودش خورد نه هیچ کس دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـهـوده تـلاش نـمـیـکـنـم دیـگـر هـیـچ تـویـﮯ بـا مـن ، مـا نـمـﮯ شـود ... تـو را ، مـن "تــو" کـردم ، در هـمـیـن چـنـد خـط عـاشـقـانــﮧ ؛ و گـرنــﮧ تـو هـمـان ، "او" ی ِ دیـروزﮯ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز تنها شدی /چشم به جاده ها ندوز /بدون یکی منتظره /یکی دوست داره هنوز به افتخار عاشقای منتظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتی با مشتش دلم را میشکست تمام افکارم این بود که مبادا دستهایش زخم شود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز که تو باشی ، تمام من میشود “نیازمندیها”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا عشق اینه که هر روز ببینیش ولی هر دیقه باهاش دعوا کنی؟ یا نتونی هر روز ببینیش ولی دیقه دیقه ی روزت منتظر شنیدن صداش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخواستمت میترسیدم نگات کنم!! وقتی نگات کردم میترسیدم بات حرف بزنم!!! وقتی باهات حرف زدم میترسیدم عاشقت بشم!!! حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم یه بلیط مسافرتی به مقصد دلت واسم میخری؟ آخه دلم برات تنگ شده ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فهمیده ای بود. . . . خوب میدایست چ موقع خودش را ب نفهمی بزند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش .. ب اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز .. ب اعتبار هر اشکی شانه نباش .. آدمی ب خودی خوذ نمیوفتد .. اگر هم بیوفتد از همان سمتیست ک تکیه کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا غصه هامونو تقسیم کنیم.. دو تا من.. هیچی تو.. میبینی؟؟ من هنوزم که هنوزه خسیسم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد سرنوشت ازسرنوشت،ازته نوشت،چه میدونم سروته نوشت خلاصه بنیویسید یه جورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان دستهایت عشق پیدامیشود زیرباران نگاهت نسترن وامیشود با عبورواژه ها ازگوشه لبهای تو مهربانیهای قلبت خوب معنا میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی غیرتت کجاست ؟ معشوقه ات را بجای اینکه درک کنی ترک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر که مینگرم در شکایت است ! در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ ناپلئون هم همین اشتباه تــــــــو را کرد!!! وقتی مسکو را گرفت، طوری آن را سوازند و ویران کرد، که نه دیگر به درد خودش خورد نه هیچ کس دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـهـوده تـلاش نـمـیـکـنـم دیـگـر هـیـچ تـویـﮯ بـا مـن ، مـا نـمـﮯ شـود ... تـو را ، مـن "تــو" کـردم ، در هـمـیـن چـنـد خـط عـاشـقـانــﮧ ؛ و گـرنــﮧ تـو هـمـان ، "او" ی ِ دیـروزﮯ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز تنها شدی /چشم به جاده ها ندوز /بدون یکی منتظره /یکی دوست داره هنوز به افتخار عاشقای منتظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتی با مشتش دلم را میشکست تمام افکارم این بود که مبادا دستهایش زخم شود!