بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از “میم” مالکیت استفاده نمیکنم ! شب بخیر قشنگش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایی که از پشت پنجره ماشین شروع میشه ، پشت پنجره خونه تموم میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور … اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم.. بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جـــــــز تــــــو ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم های خوب مثل گل های قالیند,نه انتظار باران را دارند و نه ترس چیده شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن بانو … این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم حرف بود… حدیث شد… می ترسم آیه شود ! سوره اش کنند به جعل ! بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آن شیشه بدانید تا که هست نه در آن موقع که افتاد وشکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین . دیگه با عروسکام بازی نمیکنم بزرگ شدم برای خودم عروسکی شدم . . .انقدر که بازیم دادند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس کن ساعت .دیگر خسته شدم اره من کم اوردم خودم میدونم که نیست ... انقدر با صدایت نبودنش را به رخم نکش...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــذار فاصلـــه ها غوغـــا کــنند ..!! وقتــی تو در میــانهء قلبـــــم نشستـــه ای ... چــه باک از دوری؛ چــه باک از دوری ..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــُطفـأ،یــــک دقــیقـه ســُکوتـــ ... به احـترام ِمرگــِ احساساتــِ پاک و صــادقانــه ام ... که چـه بی پروا برای " تـو " فدایــشان کــَردَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراغت میشوم هر دم به دردی مبتلا کاش میمردم نمی گشتم دمی از تو جدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لياقت نميخواد اعصاب ميخواد ك من ندارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وفاترین دوست به مرور زمان بی وفا می شود....این پرپر شدن از گل نیست از روزگار است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از “میم” مالکیت استفاده نمیکنم ! شب بخیر قشنگش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایی که از پشت پنجره ماشین شروع میشه ، پشت پنجره خونه تموم میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور … اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم.. بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جـــــــز تــــــو ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم های خوب مثل گل های قالیند,نه انتظار باران را دارند و نه ترس چیده شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن بانو … این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم حرف بود… حدیث شد… می ترسم آیه شود ! سوره اش کنند به جعل ! بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آن شیشه بدانید تا که هست نه در آن موقع که افتاد وشکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین . دیگه با عروسکام بازی نمیکنم بزرگ شدم برای خودم عروسکی شدم . . .انقدر که بازیم دادند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس کن ساعت .دیگر خسته شدم اره من کم اوردم خودم میدونم که نیست ... انقدر با صدایت نبودنش را به رخم نکش...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــذار فاصلـــه ها غوغـــا کــنند ..!! وقتــی تو در میــانهء قلبـــــم نشستـــه ای ... چــه باک از دوری؛ چــه باک از دوری ..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــُطفـأ،یــــک دقــیقـه ســُکوتـــ ... به احـترام ِمرگــِ احساساتــِ پاک و صــادقانــه ام ... که چـه بی پروا برای " تـو " فدایــشان کــَردَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراغت میشوم هر دم به دردی مبتلا کاش میمردم نمی گشتم دمی از تو جدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لياقت نميخواد اعصاب ميخواد ك من ندارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وفاترین دوست به مرور زمان بی وفا می شود....این پرپر شدن از گل نیست از روزگار است