بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد.. نه به هیچ کس، نه به هیچ رابطه اى.. واین لعنتى نشدنى ترین کارى بود که آموخته ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغت نامه های دنیا را باید آتش زد...! جلوی واژه نبودن نوشته اند: عدم حضور شخص یا چیزی همین!!!! چقدر نبودن تو را ساده فرض می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم میکند پس ماندگاری در خاطرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه بگی چه حســّــی داره وقتی یه نفر اندازه همه ی نفسهایی که تو عمرش کشیده دوست داره؟! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیهای دیرینه معنای زندگی هستند;هرجا هستی باش! به یادت حس خوبی دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها همیشه میمانند،شاید جلوى دیدگان نباشند،اما در دل ماندگارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه جمله: مواظب خودت باش* *یه خواهش: هیچوقت عوض نشو* *یه آرزو: فراموشم نکن* *یه راز: خیلی دوستت دارم* *یه حقیقت: دلم برات تنگ شده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی میخوای برسونیش، رادیو پیام رو روشن کنی و ببینی کدوم مسیر پر ترافیک تره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى بایدبغضت رابخورى واشکت راتف کنى که مبادادل کسى بلرزد…!حتى درتنهایى خودت حق اشک ریختن ندارى چراکه قرمزى چشمهایت دل میشکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم... اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای ارزوهایت اسپندی دود میکنم که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم جمع ٍ بهت اما، تو این روزا حواست نیست! اونی که از خودت کندی، دل من بود، لباست نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمی کدوم ستاره قشنگتره،سعی کن بفهمی پیش کی قشنگترین ستاره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سوزنی اگر مرا میخواست , زمین و زمان را به هم میدوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روری تو را کردم فراموش،بدان که با خاک شدم هم اغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه ! راست میگفت ! با دنیا نه ، با یکی دیگه عوضم کرد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد.. نه به هیچ کس، نه به هیچ رابطه اى.. واین لعنتى نشدنى ترین کارى بود که آموخته ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغت نامه های دنیا را باید آتش زد...! جلوی واژه نبودن نوشته اند: عدم حضور شخص یا چیزی همین!!!! چقدر نبودن تو را ساده فرض می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم میکند پس ماندگاری در خاطرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه بگی چه حســّــی داره وقتی یه نفر اندازه همه ی نفسهایی که تو عمرش کشیده دوست داره؟! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیهای دیرینه معنای زندگی هستند;هرجا هستی باش! به یادت حس خوبی دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها همیشه میمانند،شاید جلوى دیدگان نباشند،اما در دل ماندگارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه جمله: مواظب خودت باش* *یه خواهش: هیچوقت عوض نشو* *یه آرزو: فراموشم نکن* *یه راز: خیلی دوستت دارم* *یه حقیقت: دلم برات تنگ شده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه وقتی میخوای برسونیش، رادیو پیام رو روشن کنی و ببینی کدوم مسیر پر ترافیک تره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى بایدبغضت رابخورى واشکت راتف کنى که مبادادل کسى بلرزد…!حتى درتنهایى خودت حق اشک ریختن ندارى چراکه قرمزى چشمهایت دل میشکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم... اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای ارزوهایت اسپندی دود میکنم که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم جمع ٍ بهت اما، تو این روزا حواست نیست! اونی که از خودت کندی، دل من بود، لباست نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمی کدوم ستاره قشنگتره،سعی کن بفهمی پیش کی قشنگترین ستاره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سوزنی اگر مرا میخواست , زمین و زمان را به هم میدوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روری تو را کردم فراموش،بدان که با خاک شدم هم اغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه ! راست میگفت ! با دنیا نه ، با یکی دیگه عوضم کرد !