بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا سیب را با هــــــــم گاز بزنیم... ..گـــــــــور پدر بهشت..!.. بهشت من آنجاست کــــــــــــه تورا به آغوش می کشم و..... ساعت ها در هـــــــــــــرم نفسهایت حبس می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزگارناسازگار بهونه قشنگمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ... دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ... چون به قلب همدیگه زخم زدن ... نمیتونن دشمن همدیگه باشن ... چون زمانی عاشق بودن ... تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به جاي زغال قليونت قبول كن..................... تا به احترام نفست خكستر بشم....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را میدهم برای لبخندت,هراسی نیست شاد که باشی دوباره دنیا ازآن من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است ، نه کسی چشم به راه ، نه خیال گذر از کوچه ماه دارد ماه ، بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست ؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این پس تنها ادامه میدم، در زیر باران به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم•••••! باران نبار نه چتر دارم نه یار••••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو الکل خورد من را مست خوابیدم .. بعد از تو با هرکس ک بود و هست خوابیدم .. بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم .. با هر ک میشد هر چ میشد امتحان کردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهم یه نگاهی به نگاهت می نگاهم که نگاه پرنگاهت زده آتش به نگاهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‘ تو ‘ ماه را دوست داری..
من ‘ ماه هاست که تو را … ‘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“رابطه ها”زمانی زیبا میشودکه برای”یادکردن”هیچ دلیلی به جز”دلتنگی”نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز که رفته ای عاشقانه زندگی کردن کار هر روز من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با فاصله ها توانستی مرا از خود دور کنی ولی نگفتی با یاد و خاطره ات چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... براي بدست آوردن دلش با قسمتت ميجنگم... پس خط و نشان دوزخت را برايم نكش، جهنم تر از نبودنش جايي را سراغ ندارم... تقدیم به همه کسایی که واسه عشقشون میمیرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشقــش نشــویــد به انــدازه همــه تــان برایــش عـــاشقی کـــرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت شده بودم یه مدت می گفت چرا چیزی نمیگی؟ گفتم ســــــــــکوتم معنی تمام حرفای ناگفته ی منه که نمیتوانم بگوییم حتی یه دوستت دارم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا سیب را با هــــــــم گاز بزنیم... ..گـــــــــور پدر بهشت..!.. بهشت من آنجاست کــــــــــــه تورا به آغوش می کشم و..... ساعت ها در هـــــــــــــرم نفسهایت حبس می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزگارناسازگار بهونه قشنگمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ... دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ... چون به قلب همدیگه زخم زدن ... نمیتونن دشمن همدیگه باشن ... چون زمانی عاشق بودن ... تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به جاي زغال قليونت قبول كن..................... تا به احترام نفست خكستر بشم....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را میدهم برای لبخندت,هراسی نیست شاد که باشی دوباره دنیا ازآن من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است ، نه کسی چشم به راه ، نه خیال گذر از کوچه ماه دارد ماه ، بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست ؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این پس تنها ادامه میدم، در زیر باران به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم•••••! باران نبار نه چتر دارم نه یار••••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو الکل خورد من را مست خوابیدم .. بعد از تو با هرکس ک بود و هست خوابیدم .. بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم .. با هر ک میشد هر چ میشد امتحان کردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهم یه نگاهی به نگاهت می نگاهم که نگاه پرنگاهت زده آتش به نگاهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‘ تو ‘ ماه را دوست داری..
من ‘ ماه هاست که تو را … ‘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“رابطه ها”زمانی زیبا میشودکه برای”یادکردن”هیچ دلیلی به جز”دلتنگی”نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز که رفته ای عاشقانه زندگی کردن کار هر روز من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با فاصله ها توانستی مرا از خود دور کنی ولی نگفتی با یاد و خاطره ات چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... براي بدست آوردن دلش با قسمتت ميجنگم... پس خط و نشان دوزخت را برايم نكش، جهنم تر از نبودنش جايي را سراغ ندارم... تقدیم به همه کسایی که واسه عشقشون میمیرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشقــش نشــویــد به انــدازه همــه تــان برایــش عـــاشقی کـــرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت شده بودم یه مدت می گفت چرا چیزی نمیگی؟ گفتم ســــــــــکوتم معنی تمام حرفای ناگفته ی منه که نمیتوانم بگوییم حتی یه دوستت دارم...