بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در افق چشمانت جای بده،نگذار در حسرت دوریت به فراموشی سپرده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست خودت شکسته هاشو جمع کن،تا هیچ کس منت دست زخمیشو به رخت نکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو،تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو،در گلستان وجودم گل زیبای منی،نازنینم چه بگویم که تو در قلب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و من شدم لحظه شمارت/دوقطره اشک مانده یادگارت/اگر برگشتی و من را ندیدی/بدان که مرده ام از انتظارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را که باز میکنم،تونیستی،این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز من است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل هیشکی بازی نکن....درد داره بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آمدنم بهر نوشتن برای توست اما بودنت حتی در خاطره ای محو و تلخ برای من فرصتیست تا به تماشای تو بنشینم نخواهم نوشت تا زمانی که هستی ثانیه ثانیه ام برای دیدن توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستارهها برای بوسیدن ماه میگذارند . . . و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند/////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را که میگیرم،از تو دور تر میشوم. شاید کفش هایت را برعکس پوشیده ای!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت نشدم پشت به دیوار کنم خود را به دقیقه ها گرفتار کنم ساعت شده ام که دوستت دارم را هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت كرده اي مادر... پشت يك قلب عاشق... فرزندت آرام آرام ميميرد و تو... فراموش كردن را به من نياموختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟  یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب !  بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم ... به یکدیگر و به تمام (دوستت دارم ) های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﻪ ﭘﺎﺗﻮ ﺑﮑﻦ ﺗﻮ ﮐﻔﺶ ﻣﻦ ﻻﻣﺼﺐ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در افق چشمانت جای بده،نگذار در حسرت دوریت به فراموشی سپرده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست خودت شکسته هاشو جمع کن،تا هیچ کس منت دست زخمیشو به رخت نکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو،تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو،در گلستان وجودم گل زیبای منی،نازنینم چه بگویم که تو در قلب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و من شدم لحظه شمارت/دوقطره اشک مانده یادگارت/اگر برگشتی و من را ندیدی/بدان که مرده ام از انتظارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را که باز میکنم،تونیستی،این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز من است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل هیشکی بازی نکن....درد داره بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آمدنم بهر نوشتن برای توست اما بودنت حتی در خاطره ای محو و تلخ برای من فرصتیست تا به تماشای تو بنشینم نخواهم نوشت تا زمانی که هستی ثانیه ثانیه ام برای دیدن توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستارهها برای بوسیدن ماه میگذارند . . . و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند/////

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را که میگیرم،از تو دور تر میشوم. شاید کفش هایت را برعکس پوشیده ای!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت نشدم پشت به دیوار کنم خود را به دقیقه ها گرفتار کنم ساعت شده ام که دوستت دارم را هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت كرده اي مادر... پشت يك قلب عاشق... فرزندت آرام آرام ميميرد و تو... فراموش كردن را به من نياموختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟  یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب !  بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم ... به یکدیگر و به تمام (دوستت دارم ) های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﻪ ﭘﺎﺗﻮ ﺑﮑﻦ ﺗﻮ ﮐﻔﺶ ﻣﻦ ﻻﻣﺼﺐ