بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد ... جادوی این دلدادگی کم نیست .... با عشق و بی تابی مدارا کن ... حوای من تقصیره آدم نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که واقعا شما را دوست دارد میبیند که چقدر می توانید نامنظم و بهم ریخته باشید چقد می توانید بد اخلاق باشید چقد سخت می توان با شما کنار امد اما هنوز هم می خواهد در زندگیش بمانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه ی من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیار و یکــ دریچــــه کـه از آن بــــه ازدحــــام کوچـــه ی خــوشبخـــت بنــگــــرم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه فرامــوشـــی سنگـینـــی سـیـبـــــی از شــاخه فـــرو مــی افـــتـد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز دنیا میدونی چیه؟ اینه که هر دوتاییتون عاشق هم باشین اما یه نفر ثالث همه چیز رو بهم بریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره ! . . قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی جانم به قربانت حالا هم دیر نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهایش را از پشت بگیرم...... دیدم طاقت اسمهایی که میگوید را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یه روزی اونقدر تعداد مخاطب خاصمون زیاد بشه که مجبور بشیم برای گفتن دوستت دارم از نرم افزار ارسال اس ام اس انبوه استفاده کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــجــــای؟؟ خسته شدم هر چه تو ستاره ها دنبال میگردم! پیدات نمیکنم!! آخ.... ببخشید یادم رفته بود که تو ماهی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فارغ از هرگونه آز و ناز میخواهم تو را گر نباشم در جهان هم، باز میخواهم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهدانه ترین‌ حرفی‌ که‌ شنیده ام‌ : در عشق‌ حقیقی ‌، روح‌ است‌ که‌ تن‌ را در آغوش‌ میگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بودنتون به زندگی کسی معنا میده ، زندگیش رو بی معنی نکنین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ........ به تو پیوستم واز خود گسستم ...... ولیکن سرنوشتم این سه حرف بود ....... تو را دیدم. پرستیدم . شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن...برگرد چمدان هایمان اشتباه شده است...!!!! قلبم را به جای خاطراتت بردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، اگر عشق باشد ، ناممکن ترین ها را امکان می بخشد ، تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد ... جادوی این دلدادگی کم نیست .... با عشق و بی تابی مدارا کن ... حوای من تقصیره آدم نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که واقعا شما را دوست دارد میبیند که چقدر می توانید نامنظم و بهم ریخته باشید چقد می توانید بد اخلاق باشید چقد سخت می توان با شما کنار امد اما هنوز هم می خواهد در زندگیش بمانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه ی من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیار و یکــ دریچــــه کـه از آن بــــه ازدحــــام کوچـــه ی خــوشبخـــت بنــگــــرم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه فرامــوشـــی سنگـینـــی سـیـبـــــی از شــاخه فـــرو مــی افـــتـد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز دنیا میدونی چیه؟ اینه که هر دوتاییتون عاشق هم باشین اما یه نفر ثالث همه چیز رو بهم بریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره ! . . قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی جانم به قربانت حالا هم دیر نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهایش را از پشت بگیرم...... دیدم طاقت اسمهایی که میگوید را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یه روزی اونقدر تعداد مخاطب خاصمون زیاد بشه که مجبور بشیم برای گفتن دوستت دارم از نرم افزار ارسال اس ام اس انبوه استفاده کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــجــــای؟؟ خسته شدم هر چه تو ستاره ها دنبال میگردم! پیدات نمیکنم!! آخ.... ببخشید یادم رفته بود که تو ماهی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فارغ از هرگونه آز و ناز میخواهم تو را گر نباشم در جهان هم، باز میخواهم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهدانه ترین‌ حرفی‌ که‌ شنیده ام‌ : در عشق‌ حقیقی ‌، روح‌ است‌ که‌ تن‌ را در آغوش‌ میگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بودنتون به زندگی کسی معنا میده ، زندگیش رو بی معنی نکنین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ........ به تو پیوستم واز خود گسستم ...... ولیکن سرنوشتم این سه حرف بود ....... تو را دیدم. پرستیدم . شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن...برگرد چمدان هایمان اشتباه شده است...!!!! قلبم را به جای خاطراتت بردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، اگر عشق باشد ، ناممکن ترین ها را امکان می بخشد ، تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی . . .