بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را به 500کيلو آهن و يه خروار کاغذ آبي و سبز و نارنجي و...نفروش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺳـــﮑﻮﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿــــﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ "ﺍﻣــــﺎ" ﯾﻌﻨﯽ " ﺍﮔــــــﺮ" ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ " ﺩﻝ " ﻣﯽ ﺗﺮﺳــــﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریارا برکه ها نمی فهمند،پس ببخش اگرگاهی گم میکنم نشانیت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیز عجیبی نیست عزیز دلم! همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش!... سر جلسه امتحان بهت تقلب نمیرسوندم... نگات محاله یادم بره‎;-(‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت درگوشم زمزمه می شود نگاهت درذهن مجسم ... ولی من تو را می خواهم نه خیالت را ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هوایم را نداری! خفــــــه نمی شوی بدون مـــن...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبالت میام بایه چترخیس، ردپای تو روی جاده نیست! از کدوم مسیر رد شدی ...؟! بی تو هرنفس غصه میخورم، تو چه راحتی من که ازت جدام همه چیزمی چی ازت بخوام؟ چی شده بگو دلخوری ازم؟ از تو بگذرم؟ حرفشم نزن!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانش نمیکند... کسانی هستند که هرگز تکرار نمیشوند... و تو همانی که هیچ کس جایت را پر نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ای دوست جور از آن کشم که روی تو نکوست... مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ...  ای بی خبران بهشت با دوست نکوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارها برایم 2 دسته اند: سیگارهای قبل از دیدنت و سیگارهای پس از رفتنت! هر دو برایم حس غریبی دارند: اولی،به خاطر دلهره ی نیامدنت و دیگری از ترس دیگر ندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق ... چقدر ساده ... همین که ...  پای ِ " نون " وسط می آد ... دوستت دارم ... میشه ... دوستت " ن " دارم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من از عشق خوبان سر رسید موی من از ناز خوبان شد سپید ناز کردن بر من از دیوانگیست صید من چون صید مرغ خانگیست من چه دارم کز تو پنهانش کنم جان تقاضا کن که من قربانش کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم…؟ از دلتنگی ام؟ گاهی به فقط بهخدا التماس میکنم خوابت را ببینم…فقط خوابت را... می فهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـدم هم فاصله ای دور است .!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو دنیایم خالیست ... مانده ام سخت حیران ... مگر تو چند نفر بودی ؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را به 500کيلو آهن و يه خروار کاغذ آبي و سبز و نارنجي و...نفروش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺳـــﮑﻮﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿــــﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ "ﺍﻣــــﺎ" ﯾﻌﻨﯽ " ﺍﮔــــــﺮ" ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ " ﺩﻝ " ﻣﯽ ﺗﺮﺳــــﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریارا برکه ها نمی فهمند،پس ببخش اگرگاهی گم میکنم نشانیت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیز عجیبی نیست عزیز دلم! همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش!... سر جلسه امتحان بهت تقلب نمیرسوندم... نگات محاله یادم بره‎;-(‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت درگوشم زمزمه می شود نگاهت درذهن مجسم ... ولی من تو را می خواهم نه خیالت را ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هوایم را نداری! خفــــــه نمی شوی بدون مـــن...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبالت میام بایه چترخیس، ردپای تو روی جاده نیست! از کدوم مسیر رد شدی ...؟! بی تو هرنفس غصه میخورم، تو چه راحتی من که ازت جدام همه چیزمی چی ازت بخوام؟ چی شده بگو دلخوری ازم؟ از تو بگذرم؟ حرفشم نزن!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانش نمیکند... کسانی هستند که هرگز تکرار نمیشوند... و تو همانی که هیچ کس جایت را پر نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ای دوست جور از آن کشم که روی تو نکوست... مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ...  ای بی خبران بهشت با دوست نکوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارها برایم 2 دسته اند: سیگارهای قبل از دیدنت و سیگارهای پس از رفتنت! هر دو برایم حس غریبی دارند: اولی،به خاطر دلهره ی نیامدنت و دیگری از ترس دیگر ندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق ... چقدر ساده ... همین که ...  پای ِ " نون " وسط می آد ... دوستت دارم ... میشه ... دوستت " ن " دارم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من از عشق خوبان سر رسید موی من از ناز خوبان شد سپید ناز کردن بر من از دیوانگیست صید من چون صید مرغ خانگیست من چه دارم کز تو پنهانش کنم جان تقاضا کن که من قربانش کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم…؟ از دلتنگی ام؟ گاهی به فقط بهخدا التماس میکنم خوابت را ببینم…فقط خوابت را... می فهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـدم هم فاصله ای دور است .!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو دنیایم خالیست ... مانده ام سخت حیران ... مگر تو چند نفر بودی ؟؟؟