بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها ... تو و بوسه ی ِ داغ ... امروزها ... من و داغ ِ بوسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک ا ش های ِ تو در مَستی ِ آن شب ها ... ، حالا شده ... ا ش ک های ِ من در هُشیاری ِ این شب ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی می فهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را می کشد.چه شیرین است طعم پیامی که میگوید:"کجایی".....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ ننوش!!فقط یک بار نگاهم کن،تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بی تو میسوزم وتو آنجا با او میسازی...بین ما فقط یک حرف فاصله است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند را برای لحظه دیدار نگهدار" زیباترین غزلم را برای شب شعر چشمت نگهداشته ام""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما می کند  با مرامش شرمسارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست / تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست/ قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو / گاه گاهی که به یادت بنشینم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در الگوی جدیدم برای زندگی .. گوشه ای را از وجودم با وجودت الگو میزنم ... این الگو تنگ ترین لباس زندگیم خواهد بود .... که به عشق با تو شدن میدوزم ای مهربان یارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت دارم روي خاطراتمان ، براي هر كسي تعريفشان نمي كنم ؛ تو فقط مرد باش و ... انكارشان نكن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد،همیشه ذره ای حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود" کمی کنجکاوی پشت"همین طوری پرسیدم" مقداری عصبانیت پشت"چه می دونم" واندکی درد پشت"اشکالی نداره"وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هر ثانیه میشکند از خاطره دلی که یک بار شکستم...خیلی سخته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیكند بگويم و بدانی، يا نگويم و ندانی! فاصله دورت نمیكند، درخوبترين جای جهان جا داری جايی كه دست هيچكس به تو نمیرسد: "دلم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند محبت کن ، از محبت خارها گل میشود … محبت کردم اما هیچکس گل نشد ؛ فقط خارم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که فکرش رانميکني،کسي در دوردستها،خاطره خوبيهايت را ورق ميزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز توام 
به تهي دستي ام نگاه نکن؛مگوهيچ نداري!
ببين 
تورا"دارم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها ... تو و بوسه ی ِ داغ ... امروزها ... من و داغ ِ بوسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک ا ش های ِ تو در مَستی ِ آن شب ها ... ، حالا شده ... ا ش ک های ِ من در هُشیاری ِ این شب ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی می فهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را می کشد.چه شیرین است طعم پیامی که میگوید:"کجایی".....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ ننوش!!فقط یک بار نگاهم کن،تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بی تو میسوزم وتو آنجا با او میسازی...بین ما فقط یک حرف فاصله است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند را برای لحظه دیدار نگهدار" زیباترین غزلم را برای شب شعر چشمت نگهداشته ام""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما می کند  با مرامش شرمسارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست / تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست/ قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو / گاه گاهی که به یادت بنشینم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در الگوی جدیدم برای زندگی .. گوشه ای را از وجودم با وجودت الگو میزنم ... این الگو تنگ ترین لباس زندگیم خواهد بود .... که به عشق با تو شدن میدوزم ای مهربان یارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت دارم روي خاطراتمان ، براي هر كسي تعريفشان نمي كنم ؛ تو فقط مرد باش و ... انكارشان نكن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد،همیشه ذره ای حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود" کمی کنجکاوی پشت"همین طوری پرسیدم" مقداری عصبانیت پشت"چه می دونم" واندکی درد پشت"اشکالی نداره"وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هر ثانیه میشکند از خاطره دلی که یک بار شکستم...خیلی سخته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیكند بگويم و بدانی، يا نگويم و ندانی! فاصله دورت نمیكند، درخوبترين جای جهان جا داری جايی كه دست هيچكس به تو نمیرسد: "دلم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند محبت کن ، از محبت خارها گل میشود … محبت کردم اما هیچکس گل نشد ؛ فقط خارم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که فکرش رانميکني،کسي در دوردستها،خاطره خوبيهايت را ورق ميزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز توام 
به تهي دستي ام نگاه نکن؛مگوهيچ نداري!
ببين 
تورا"دارم"