بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت ، یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم ، بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون ، میون نامهربونی تا بخوای برات میمیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوستت دارم که واژه ها هم کم آورده اند... دیگر آنها هم همراهی ام نمیکنند... این روزها از نگاهم بفهم (دوستت دارم) را واژه ها رفیق نیمه راه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک جفت باله ی زخمی تو اقیانوس این دنیا واسه یه لاک پشت پیر  پیدا کردنت سخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا تر از عشق عادت است هيچگاه كسي را كه به تو عادت كرده رها نكن.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مرور مي كنم تاخاموشي مان نشان از فراموشي مان نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لبهای من لیک در سکوت نیم روز گم شد از بی حاصلی آوای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام ناجور...تشنه ی تو...مهربونی های تو... یا حداقل برای اینکه نپره تو گلوم... تشنه ی یه کوچولو اهمیت بیشتر از سمت تو!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي فاصله ها سرد است...  من ازكلاف دلم برايت خيالی گرم ميبافم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر یادش آمد خدا ...... کــه مــا قسمت هم نبودیم.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادرا که موقع امتحانات میخوایم بازی کنیم، بابامون میگه برو درس بخون بعد مامان از آشپزخونه داد میزنه و به دروغ میگه توکه خونه نبودی از صبح داشت درس میخوند بزار یکم استراحت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میبینمش نمی دونم دلم خیلی تند میزنه یا کلا وا میسته نمی دونم شایدم نفسم خیلی تند میزنه نه شاید نفسم بند میاد شایدم... بی خیال حس خوبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بود ... و چه عاشقانه ... " پرواز " کنیم ...  . . . " پر " زد و رفت ... تا من بمانم ... با دهانی که ... از تعجب " واز " است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان روزی که قلبت را شکستم یادم نبود که باید بدهی را پرداخت کنم اما تو انقدر بخشنده بودی که گفتی مال خودت لازمت میشود اب شدم قلبم دیگر تاب ماندن نداشت اما زود دیر شد برایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم  من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش!‏ اگه با شنیدن صداش دلت لرزید.. اگه با بدیهاش فرار نکردی و موندی.. دیگه تمومه!!‏.. اون شده همه دنیات..‏!!‏..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت ، یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم ، بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون ، میون نامهربونی تا بخوای برات میمیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوستت دارم که واژه ها هم کم آورده اند... دیگر آنها هم همراهی ام نمیکنند... این روزها از نگاهم بفهم (دوستت دارم) را واژه ها رفیق نیمه راه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک جفت باله ی زخمی تو اقیانوس این دنیا واسه یه لاک پشت پیر  پیدا کردنت سخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا تر از عشق عادت است هيچگاه كسي را كه به تو عادت كرده رها نكن.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مرور مي كنم تاخاموشي مان نشان از فراموشي مان نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لبهای من لیک در سکوت نیم روز گم شد از بی حاصلی آوای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام ناجور...تشنه ی تو...مهربونی های تو... یا حداقل برای اینکه نپره تو گلوم... تشنه ی یه کوچولو اهمیت بیشتر از سمت تو!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي فاصله ها سرد است...  من ازكلاف دلم برايت خيالی گرم ميبافم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر یادش آمد خدا ...... کــه مــا قسمت هم نبودیم.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادرا که موقع امتحانات میخوایم بازی کنیم، بابامون میگه برو درس بخون بعد مامان از آشپزخونه داد میزنه و به دروغ میگه توکه خونه نبودی از صبح داشت درس میخوند بزار یکم استراحت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تورا آرزو می کنم برای ِ بـی آرزو بودن ِ من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میبینمش نمی دونم دلم خیلی تند میزنه یا کلا وا میسته نمی دونم شایدم نفسم خیلی تند میزنه نه شاید نفسم بند میاد شایدم... بی خیال حس خوبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بود ... و چه عاشقانه ... " پرواز " کنیم ...  . . . " پر " زد و رفت ... تا من بمانم ... با دهانی که ... از تعجب " واز " است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان روزی که قلبت را شکستم یادم نبود که باید بدهی را پرداخت کنم اما تو انقدر بخشنده بودی که گفتی مال خودت لازمت میشود اب شدم قلبم دیگر تاب ماندن نداشت اما زود دیر شد برایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم  من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش!‏ اگه با شنیدن صداش دلت لرزید.. اگه با بدیهاش فرار نکردی و موندی.. دیگه تمومه!!‏.. اون شده همه دنیات..‏!!‏..