بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی جرات نمیکنم پشت سرم رو نگاه کنم که ببینم جام خالیه یا نه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد تمام باورم را برایت بفرستم تا باورکنی بی تو بودن کار من نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزهایم مدیون همین انتظاری هستم که از دیگران ندارم*********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ دلخوشُ دنیایِ منَ بهُ اینَ استِ کهِ ندانیِ و دوستتُ بدارم و قتی میفهمیَ و میرانی امَ چیزی درونَ دلمَ فروَ میریزدَ........ چیزیَ شبیه"غرور"ََََََََ ََََََ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نامه میخوای یا مسافر".....................اولین جمله ای که با دیدن یک موژه کنده شده روی صورت طرف مقابل میدیدیم و میگفتیم . چه زندگی های ساده و عاشقانه ای داشتیم .......به افتخار نسل تماما سوخته ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد به دست میگیرم  صفحه ی سفید کاغذ  می خواهم از تو نقشی بکشم ! چشم ؛ چشم دو ابرو ... تا همین جا کافی ست ! می نشینم سیر نگاهـت میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم! این روزها همه چیز بوی تورا می دهد حتی هوا..... اه خیلی بی شعوری پاشو برو توالت بی تربیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال سنگ ... ! میدونن دل نداره,بازیش نمیدن... . . . کاش دل من نیز سنگ بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف می خواهم نه زمین! نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را باکسی قسمت نخواهم کرد ؛یک بار قسمت کردم چندین برابر شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال حرفهای مردم.. بیا منو ببوس... آنها پشت سر خدا هم حرف میزنند.. وای به حال من و تو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم سراغم بیا.. بگذار خیالم غافلگیر شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن اینجا که منم مرگ بی چون و چراست همه چی از بد و خوب قصه رنگ و ریاست میام اونجا که برام خانه خاطره هاست تو فقط به من بگو پل نشکسته کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی آخردوست داشتنه.به اندازی تمام دلتنگی های دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تلریخ کسی که ندونه قلبش واسه کی میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ... دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی جرات نمیکنم پشت سرم رو نگاه کنم که ببینم جام خالیه یا نه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد تمام باورم را برایت بفرستم تا باورکنی بی تو بودن کار من نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزهایم مدیون همین انتظاری هستم که از دیگران ندارم*********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ دلخوشُ دنیایِ منَ بهُ اینَ استِ کهِ ندانیِ و دوستتُ بدارم و قتی میفهمیَ و میرانی امَ چیزی درونَ دلمَ فروَ میریزدَ........ چیزیَ شبیه"غرور"ََََََََ ََََََ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نامه میخوای یا مسافر".....................اولین جمله ای که با دیدن یک موژه کنده شده روی صورت طرف مقابل میدیدیم و میگفتیم . چه زندگی های ساده و عاشقانه ای داشتیم .......به افتخار نسل تماما سوخته ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد به دست میگیرم  صفحه ی سفید کاغذ  می خواهم از تو نقشی بکشم ! چشم ؛ چشم دو ابرو ... تا همین جا کافی ست ! می نشینم سیر نگاهـت میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم! این روزها همه چیز بوی تورا می دهد حتی هوا..... اه خیلی بی شعوری پاشو برو توالت بی تربیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال سنگ ... ! میدونن دل نداره,بازیش نمیدن... . . . کاش دل من نیز سنگ بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف می خواهم نه زمین! نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را باکسی قسمت نخواهم کرد ؛یک بار قسمت کردم چندین برابر شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال حرفهای مردم.. بیا منو ببوس... آنها پشت سر خدا هم حرف میزنند.. وای به حال من و تو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم سراغم بیا.. بگذار خیالم غافلگیر شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن اینجا که منم مرگ بی چون و چراست همه چی از بد و خوب قصه رنگ و ریاست میام اونجا که برام خانه خاطره هاست تو فقط به من بگو پل نشکسته کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی آخردوست داشتنه.به اندازی تمام دلتنگی های دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تلریخ کسی که ندونه قلبش واسه کی میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ... دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .