بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی فقط دستای تو بود تو دستم ولی حالا حسابی وا نمیکنم روت اصلاً همه رو میپیچوندمو پا شدی رو دستم خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلاً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما / غم نباشد ، چو بود مهر تو اندر دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســلامتی اونایی که قلبـــشون یه ویلای اختـــصاصی برای یه نفره ، نه یه هتل بی‌ ســـتاره برای هر رهـــگذر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بودو انشایی میخواست.. روزگار خود را چگونه می گذرانید؟ تا چند خط برایش درد و دل کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار....اما به وسعتی که دوستت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواداون کسی که گفت(خدابگم که چکارت کنه به دردعاشقی دچارت کنه)روببینم تابردستانش بوسه بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــــــــــــــــــــای غریبه  صدایی بود که سالها بعد شنیدم  چه صدای گرم و آشنایی بود  فریاد میزد ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم آغوش من بودی نه آغوش خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از كوي تو ليكن عقبت دل نگران ماگذشتيم و گذشت آنچه تو برما كردي تو بمان بادگران واي به حال دگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چشم من از فراغ دلبر بگريست چشم دگرم حسود بود و نگريست چون روز وصال شد من او را بستم گفتم نگريستي نبايد نگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر میل تو دارد دل من که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد قدم میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت هوس نیست که باشد و نباشد نفس است  تا باشم ..............تا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنار كلبه ات من آشيانه مبكنم فضاي آشيانه را پر از ترانه ميكنم كسي سوال ميكند براي چه تو زنده اي و من براي زندگي تو را بهانه ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی دلت شکست" اطرافیانتو از دست میدی و افسرده میشی و از دست میری و دور خودت همش دیوار میکشی، افسوس می خوری... سیگار میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو حکایتی دیگر بود... ونگاهی ک دنیا حسرتش را میخورد... وجایی ک درقلب تو دارم،جایگاهی دست نیافتنی است برای همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را عاشق میداند که چیست عاشق را عشق داند که کیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی فقط دستای تو بود تو دستم ولی حالا حسابی وا نمیکنم روت اصلاً همه رو میپیچوندمو پا شدی رو دستم خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلاً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما / غم نباشد ، چو بود مهر تو اندر دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســلامتی اونایی که قلبـــشون یه ویلای اختـــصاصی برای یه نفره ، نه یه هتل بی‌ ســـتاره برای هر رهـــگذر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بودو انشایی میخواست.. روزگار خود را چگونه می گذرانید؟ تا چند خط برایش درد و دل کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار....اما به وسعتی که دوستت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواداون کسی که گفت(خدابگم که چکارت کنه به دردعاشقی دچارت کنه)روببینم تابردستانش بوسه بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــــــــــــــــــــای غریبه  صدایی بود که سالها بعد شنیدم  چه صدای گرم و آشنایی بود  فریاد میزد ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم آغوش من بودی نه آغوش خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از كوي تو ليكن عقبت دل نگران ماگذشتيم و گذشت آنچه تو برما كردي تو بمان بادگران واي به حال دگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چشم من از فراغ دلبر بگريست چشم دگرم حسود بود و نگريست چون روز وصال شد من او را بستم گفتم نگريستي نبايد نگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر میل تو دارد دل من که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد قدم میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت هوس نیست که باشد و نباشد نفس است  تا باشم ..............تا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنار كلبه ات من آشيانه مبكنم فضاي آشيانه را پر از ترانه ميكنم كسي سوال ميكند براي چه تو زنده اي و من براي زندگي تو را بهانه ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی دلت شکست" اطرافیانتو از دست میدی و افسرده میشی و از دست میری و دور خودت همش دیوار میکشی، افسوس می خوری... سیگار میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو حکایتی دیگر بود... ونگاهی ک دنیا حسرتش را میخورد... وجایی ک درقلب تو دارم،جایگاهی دست نیافتنی است برای همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را عاشق میداند که چیست عاشق را عشق داند که کیست