بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهافراموش میشوند.... ولی همدردها هرگز ...من بودن آنهایی را میخواهم که حتی نامشان زندگی را زیبا تر میکند .بس همیشه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ازمون دشواریست!قلبت را در سمت چپ بگذارند و بگویند برو به راه راست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی یه رابطه تموم میشه هدیه ها و یادگاری ها رو پس داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین کافیست گاهی یه نگاهی یااشتباهی یادم میکنی.همین کافیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی آدما بین " الف " تا " ی "قرار دارند..!  بعضی ها مثل "ب"برات میمیرن! بعضی ها مثل" د" دوست دارن.! بعضی ها مثل "ع" عاشقت میشنوند..!! مثل "م" منتظرت میمونن تا مثل "ی" یارت شوند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبرمرگم راشنیدى درپى مزارى باش که برسنگش نوشته:ساده بودم،باخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه دوبار از روي يك سنگ عشق بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... کسانی که زیر ِ باران آتش می گیرند را من می فهمم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران خفه ام میکند... وقتی سالهاست نتوانسته ام باتو زیر باران قدم بزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری... اگر میدانستم بعد از تو زندگی کردن چقدر دل میخواهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک بــاد ! خـانـه ی مــــردی که نــمی جنـگـــــد بـــرای زنـی که دوستـــش دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو انجا............من اینجا..........مشکل از ما نیست نیمکت های دنیا را بد چیده اند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... صُبح ها جلوی ِ آینه به خود َم سلام و بُغض بخیر می گویم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه در جای خالییت ریختم اما پر نشد........... ب گمانم از جنس بی نهایتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی  اونی که واسه رفتنش گریه کردی …  اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد باهم خندیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول دل باش نه دل مشغول،فرهاد که باشی همه چیزشیرین است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهافراموش میشوند.... ولی همدردها هرگز ...من بودن آنهایی را میخواهم که حتی نامشان زندگی را زیبا تر میکند .بس همیشه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ازمون دشواریست!قلبت را در سمت چپ بگذارند و بگویند برو به راه راست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی یه رابطه تموم میشه هدیه ها و یادگاری ها رو پس داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین کافیست گاهی یه نگاهی یااشتباهی یادم میکنی.همین کافیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی آدما بین " الف " تا " ی "قرار دارند..!  بعضی ها مثل "ب"برات میمیرن! بعضی ها مثل" د" دوست دارن.! بعضی ها مثل "ع" عاشقت میشنوند..!! مثل "م" منتظرت میمونن تا مثل "ی" یارت شوند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبرمرگم راشنیدى درپى مزارى باش که برسنگش نوشته:ساده بودم،باخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه دوبار از روي يك سنگ عشق بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... کسانی که زیر ِ باران آتش می گیرند را من می فهمم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران خفه ام میکند... وقتی سالهاست نتوانسته ام باتو زیر باران قدم بزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری... اگر میدانستم بعد از تو زندگی کردن چقدر دل میخواهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک بــاد ! خـانـه ی مــــردی که نــمی جنـگـــــد بـــرای زنـی که دوستـــش دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو انجا............من اینجا..........مشکل از ما نیست نیمکت های دنیا را بد چیده اند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... صُبح ها جلوی ِ آینه به خود َم سلام و بُغض بخیر می گویم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه در جای خالییت ریختم اما پر نشد........... ب گمانم از جنس بی نهایتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی  اونی که واسه رفتنش گریه کردی …  اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد باهم خندیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول دل باش نه دل مشغول،فرهاد که باشی همه چیزشیرین است.