بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار استاد فراموشیست... امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی ….. بی خیال …. تو فکر کن دوستت ندارم من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا چیز زیادی ازش نمیخواستم،فقط میخواستم بفهمه که... دوسش دارم.همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکردن از دوست جرم نیست، تو یادکن اگرمحکوم شدی حبسش بامن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آیینه ها را صف کرده بودم برای آمدنت تا مهربانیت را به رخ تمام دنیا بکشانم اما.... آنچیز را که عیان است حاجتی به بیان نیست.... دوستتــــــــــــــــــــــــ دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی  2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی.... : (:(:(:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني چيه؟؟ يه حسي بهت دارم....كه اين حسم به توازهمه بيشتره حسي كه برام قشنگه......حس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرباران هم؛ دعاهایم مستجاب نشد، میبینی؟زوردعاهایم به آرزوهایم نمیرسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اول هيچ وقت فراموش نميشه چون اولين حسه كه تنهاييتو پر كرده چون قلبت اولين تلنگر رو خورده مثه روز اول مدرسس هيچ كس اولين روز مدرسشو فراموش نميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگي است تلخ كردن زندگيمان براي كسي كه دور از ما بهترين لحظات زندگي اش را با ديگري پر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت تکیه گاهم بودونیست،عشق تو پشت وپناهم بود و نیست،حیف!آن وقتی که عاشق شد دلم،چیزسبزی درنگاهم بودونیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره باخودم میگم خدارو شکرخوشبخته!!! خدارو شکرخوشبختی... چقدراین گفتنش سخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق كه آپشن نداره خودت باش كسي هم خوشش نيومد ،،خيالي نيست اينجا كه مجسمه سازي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب یعنی اونـی که دوسـش داری ،  بشـینه بغلتـو از اونـی که دوســش داره برات تعریـف کنه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ...!! دیـگر خـسـته ام ...!! چنـد بُغـض بـه یـک گِـلو ... ??!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار استاد فراموشیست... امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی ….. بی خیال …. تو فکر کن دوستت ندارم من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا چیز زیادی ازش نمیخواستم،فقط میخواستم بفهمه که... دوسش دارم.همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکردن از دوست جرم نیست، تو یادکن اگرمحکوم شدی حبسش بامن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آیینه ها را صف کرده بودم برای آمدنت تا مهربانیت را به رخ تمام دنیا بکشانم اما.... آنچیز را که عیان است حاجتی به بیان نیست.... دوستتــــــــــــــــــــــــ دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی  2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی.... : (:(:(:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني چيه؟؟ يه حسي بهت دارم....كه اين حسم به توازهمه بيشتره حسي كه برام قشنگه......حس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرباران هم؛ دعاهایم مستجاب نشد، میبینی؟زوردعاهایم به آرزوهایم نمیرسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اول هيچ وقت فراموش نميشه چون اولين حسه كه تنهاييتو پر كرده چون قلبت اولين تلنگر رو خورده مثه روز اول مدرسس هيچ كس اولين روز مدرسشو فراموش نميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگي است تلخ كردن زندگيمان براي كسي كه دور از ما بهترين لحظات زندگي اش را با ديگري پر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت تکیه گاهم بودونیست،عشق تو پشت وپناهم بود و نیست،حیف!آن وقتی که عاشق شد دلم،چیزسبزی درنگاهم بودونیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره باخودم میگم خدارو شکرخوشبخته!!! خدارو شکرخوشبختی... چقدراین گفتنش سخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق كه آپشن نداره خودت باش كسي هم خوشش نيومد ،،خيالي نيست اينجا كه مجسمه سازي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب یعنی اونـی که دوسـش داری ،  بشـینه بغلتـو از اونـی که دوســش داره برات تعریـف کنه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ...!! دیـگر خـسـته ام ...!! چنـد بُغـض بـه یـک گِـلو ... ??!