بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى نام ديگر مرگ است! وقتى اشك ميريزم و تو ميفهمى طناب بلند فاصله دور گردن هر دويمان ميپيچد و نگاهمان به دورترين افق مى افتد! فاصله ارتفاعى است كه زير پايمان خالى ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتلاطم آغوشت... حیف است شناگر ماهری بودن! در تو تنها...  "غرق" باید شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتی مـَن عــاشـقــانـه هــايــَمـ رامـيـنويـســَمـ و 4جــوکـی ها يــاد عِــشقشــان می اُفــتَــند  امــا تــو . . . . ...  بــی خــیــآل ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! طاقت مــرا با طاق آسمانت اشتباه گرفته ای، این پیمانه مدتهاست که پـــر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را گردن هیچکس نمی اندازم. هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر "هیچ" چیز جای خودش نیست، جزتو..! زیبا جا گرفته ای درمیان دلم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی؟! چند روزیست چهره ی زیبایت چیزی کم دارد! چیزی مثل... کمی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت را حیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم....؟ باد اورده را باد می برد قبول... دلم را که باد نیاورده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم میگذرد... بدون اینکه دلم هوای آغوشت راداشته باشد... آغوشت ارزانی دیگران... من مهمان پاهای بغل کرده ام هستم..؟ واین آرامشم راحتی باتوعوض نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره تا من فراموشت کنم تا با یه دریا تو خودم خاموش خاموشت کنم بعد ازتو باید با خودم تنهای تنها سرکنم یک عمر باید بگذره تا امشبو باور کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره با من یکی همخونه شه احساس امروزم به تو تنها یک شب وارونه شه بعد از تو باید با خودم تنهای تنها سر کنم یک عمر باید بگذره تا امشب فراموشم بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... راست َ ش را بخواهی ... دیگر منتظر ِ آمدن ِ تو نیست َم ... ، منتظر ِ رفتن ِ خود َم هست َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خودَم را گذاشته ام جای ِ تو ... ، چقدر خالی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... گاهي ... ،  نام ِ کوچک ِ یک زن را صدا کردن ... چقدر حال ِ آدم را خوب می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت که رنگ آب درياست، به آن نازي که در چشم تو پيداست به گلهاي بهار و عشق و مستي ، فدايت ميشوم هر جا که هستي

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى نام ديگر مرگ است! وقتى اشك ميريزم و تو ميفهمى طناب بلند فاصله دور گردن هر دويمان ميپيچد و نگاهمان به دورترين افق مى افتد! فاصله ارتفاعى است كه زير پايمان خالى ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتلاطم آغوشت... حیف است شناگر ماهری بودن! در تو تنها...  "غرق" باید شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتی مـَن عــاشـقــانـه هــايــَمـ رامـيـنويـســَمـ و 4جــوکـی ها يــاد عِــشقشــان می اُفــتَــند  امــا تــو . . . . ...  بــی خــیــآل ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! طاقت مــرا با طاق آسمانت اشتباه گرفته ای، این پیمانه مدتهاست که پـــر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را گردن هیچکس نمی اندازم. هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر "هیچ" چیز جای خودش نیست، جزتو..! زیبا جا گرفته ای درمیان دلم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی؟! چند روزیست چهره ی زیبایت چیزی کم دارد! چیزی مثل... کمی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت را حیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم....؟ باد اورده را باد می برد قبول... دلم را که باد نیاورده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم میگذرد... بدون اینکه دلم هوای آغوشت راداشته باشد... آغوشت ارزانی دیگران... من مهمان پاهای بغل کرده ام هستم..؟ واین آرامشم راحتی باتوعوض نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره تا من فراموشت کنم تا با یه دریا تو خودم خاموش خاموشت کنم بعد ازتو باید با خودم تنهای تنها سرکنم یک عمر باید بگذره تا امشبو باور کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره با من یکی همخونه شه احساس امروزم به تو تنها یک شب وارونه شه بعد از تو باید با خودم تنهای تنها سر کنم یک عمر باید بگذره تا امشب فراموشم بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... راست َ ش را بخواهی ... دیگر منتظر ِ آمدن ِ تو نیست َم ... ، منتظر ِ رفتن ِ خود َم هست َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خودَم را گذاشته ام جای ِ تو ... ، چقدر خالی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... گاهي ... ،  نام ِ کوچک ِ یک زن را صدا کردن ... چقدر حال ِ آدم را خوب می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت که رنگ آب درياست، به آن نازي که در چشم تو پيداست به گلهاي بهار و عشق و مستي ، فدايت ميشوم هر جا که هستي