بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام خالی هم می پذیریم،،، ستاد از یاد رفته ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه...♥ همین ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد!
کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن...همه تنهایت گذاشتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملاتی مثل:ببین چقدر دوستت دارم! یا کلام صمیمانه ی:من کنار تو هستم! اینهاست ک ب زندگی ارزش جنگیدن میدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند : جای گنج در ویرانه هاست ، راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باشم و یک کویر تنها با یک قلم با یک کاغذ خواهم نوشت تا تو هستی کویر دلم پر آب است ای باران عشق ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” يـــــاد تـــــو ”” حــــــس قشنـــــــگی ست كــــه در ”” دل ”” دارم چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی نــــگهش مــــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول به وفا می وصالم درداد چون مست شدم جام جفا را سرداد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم برداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــگَر دِلواپَسَـــــــــــــــــــم نباش نامهــــــربانَم! آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای سرما هَم مرا میخورَد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریـاضی میـگه : دوخـط مـوازی به هم نمیرسند  مگه با شکستن یکی ، پس من میشکنم به خاطر تو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پشت خطم خانم باکی صحبت میکنی/ شنیدم به کس دیگری عادت میکنی اونکه ماشین زیر پاشه هر روز میگردی باهاش/ این همون پسره که داری میحرفی باهاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... قلبم پیرمردی هفتاد ساله است ... زانوهایش درد می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص...آهااااااااای مخاطب خاص چرا صدای مرا نمی شنوی؟!! وقتی که می گویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانی را در دستانم قرار بده  که پاهایش با دیگری پیش نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تمام لحظه هایم در خیالم هستی و تمام لحظه هایم بی حضورت سپری میشود آزارم میدهد  آرزوهایم خنده دار نیست این روزها همه عشق را لطیفه و عاشق را دلقک میپندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیزهای رو باید از دست داد تا رو به دست آورد ؟ داری چه چیزهای رو میشماری ؟ خودت گفتی تو برای من محالی و من نمیتوانم تورا به دست بیاروم برای به دست آوردنت فقط باید جانم را فدا کنم  همین کافیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام خالی هم می پذیریم،،، ستاد از یاد رفته ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه...♥ همین ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد!
کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن...همه تنهایت گذاشتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملاتی مثل:ببین چقدر دوستت دارم! یا کلام صمیمانه ی:من کنار تو هستم! اینهاست ک ب زندگی ارزش جنگیدن میدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند : جای گنج در ویرانه هاست ، راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باشم و یک کویر تنها با یک قلم با یک کاغذ خواهم نوشت تا تو هستی کویر دلم پر آب است ای باران عشق ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” يـــــاد تـــــو ”” حــــــس قشنـــــــگی ست كــــه در ”” دل ”” دارم چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی نــــگهش مــــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول به وفا می وصالم درداد چون مست شدم جام جفا را سرداد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم برداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــگَر دِلواپَسَـــــــــــــــــــم نباش نامهــــــربانَم! آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای سرما هَم مرا میخورَد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریـاضی میـگه : دوخـط مـوازی به هم نمیرسند  مگه با شکستن یکی ، پس من میشکنم به خاطر تو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پشت خطم خانم باکی صحبت میکنی/ شنیدم به کس دیگری عادت میکنی اونکه ماشین زیر پاشه هر روز میگردی باهاش/ این همون پسره که داری میحرفی باهاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... قلبم پیرمردی هفتاد ساله است ... زانوهایش درد می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص...آهااااااااای مخاطب خاص چرا صدای مرا نمی شنوی؟!! وقتی که می گویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانی را در دستانم قرار بده  که پاهایش با دیگری پیش نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تمام لحظه هایم در خیالم هستی و تمام لحظه هایم بی حضورت سپری میشود آزارم میدهد  آرزوهایم خنده دار نیست این روزها همه عشق را لطیفه و عاشق را دلقک میپندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیزهای رو باید از دست داد تا رو به دست آورد ؟ داری چه چیزهای رو میشماری ؟ خودت گفتی تو برای من محالی و من نمیتوانم تورا به دست بیاروم برای به دست آوردنت فقط باید جانم را فدا کنم  همین کافیست