بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو با من پرواز نکنی من هم اسیر زمین خواهم بود درست عین کلاغی که در بازی کلاغ پر هم حق پریدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه مـن مـی گـفـت کـم حـرف مـیـزنـی بـاور کـنـیـد هـر کـسـی چـشـمـانـش را مـی دیـد الـفـبـا یـادش مـی رفـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دستایی که دارن طناب دارمو می بافن چقدر شبیه اون دستایی است که روزی منو تو اغوش می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی می کنم! لـــــج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست… ساعت و زمان هم ندارد! اون كـــــــه نباشه… زندگی به کام من تلخ است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی قدرت ندارد یاد ها زا از هم جدا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت ! تو فقــط یک ” جــانم “ سوغـات آور بـرای احســاسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــَـــــــن  کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم...  چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاست  قانونش هم اینه مالـــه من باشــه...ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خنده هات خنـــــدیدم با گریَـت گریـه کردم منی که کلِ دُنیــا میگفت یه آدمِ سَـردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خواست خواستیم نخواستند و نرسیدیم همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ،  ⚡دارد باران می آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار گفتم اینقدر نگو دوستت دارم اخه دوست داشتن مسیولیت میخواد تو هم ادم بی مسولیتی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــق يعني... هميشه براي ديدنـــش حسابـــي به خودت برســـي... و در عيـــن حال خيالت راحت باشه هـــرجور باشي بازم اون بيشتـــر از بقيه مـــي پسندتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم که تو صاحب اختیاری ای عشق اصلن تو خدای روزگاری ای عشق هی زخم - دوباره زخم - این هم شد کار؟ سرگرمی دیگری نداری ای عشق؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشقای بی پایه ، بی ثبات ، کـَشکی دوسِت دارَمای چِرت ، مصنوعی ، مَشقی هیچی جز غُصّه و غَم ، آه و ناله تَـش نیس عشق فقط عشقِ مادر و اون بالایی مَشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی خواستن تو که هرگز داشتن نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـنْ عـــآشــِـقِ چــشــْـمـــــانــَـتــــــــْــ شــُـבمْ! نــَـہ عـَـقــْــلـــــے بــود... نـــَہ בلـــــے...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو با من پرواز نکنی من هم اسیر زمین خواهم بود درست عین کلاغی که در بازی کلاغ پر هم حق پریدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه مـن مـی گـفـت کـم حـرف مـیـزنـی بـاور کـنـیـد هـر کـسـی چـشـمـانـش را مـی دیـد الـفـبـا یـادش مـی رفـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دستایی که دارن طناب دارمو می بافن چقدر شبیه اون دستایی است که روزی منو تو اغوش می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی می کنم! لـــــج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست… ساعت و زمان هم ندارد! اون كـــــــه نباشه… زندگی به کام من تلخ است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی قدرت ندارد یاد ها زا از هم جدا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت ! تو فقــط یک ” جــانم “ سوغـات آور بـرای احســاسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــَـــــــن  کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم...  چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاست  قانونش هم اینه مالـــه من باشــه...ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خنده هات خنـــــدیدم با گریَـت گریـه کردم منی که کلِ دُنیــا میگفت یه آدمِ سَـردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خواست خواستیم نخواستند و نرسیدیم همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ،  ⚡دارد باران می آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار گفتم اینقدر نگو دوستت دارم اخه دوست داشتن مسیولیت میخواد تو هم ادم بی مسولیتی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــق يعني... هميشه براي ديدنـــش حسابـــي به خودت برســـي... و در عيـــن حال خيالت راحت باشه هـــرجور باشي بازم اون بيشتـــر از بقيه مـــي پسندتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم که تو صاحب اختیاری ای عشق اصلن تو خدای روزگاری ای عشق هی زخم - دوباره زخم - این هم شد کار؟ سرگرمی دیگری نداری ای عشق؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشقای بی پایه ، بی ثبات ، کـَشکی دوسِت دارَمای چِرت ، مصنوعی ، مَشقی هیچی جز غُصّه و غَم ، آه و ناله تَـش نیس عشق فقط عشقِ مادر و اون بالایی مَشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی خواستن تو که هرگز داشتن نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـنْ عـــآشــِـقِ چــشــْـمـــــانــَـتــــــــْــ شــُـבمْ! نــَـہ عـَـقــْــلـــــے بــود... نـــَہ בلـــــے...!