بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را در تو، تو را در دل، دل را در موقع تپیدن، و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت می مانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم وبمان تا نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو با بوسه ای عاشقترم کردی نمیدونی چه سخته این زندگی بی تو تو تصویر تمام آرزوهامی یه وقت از من نگیری آرزوهامو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست ، و من امشب قسم خوردم تو هرگز نرنجانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت می گیره چه جوری می تونه بهت بگه روزی هزار باربرات ارزوی خوشبختی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح ما از هر چه تشکیل شده باشد، مال من و او از یک جنس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که موندن زیر آواری که یه روزی فکر میکردن محکم ترین تکیه گاهشون میشه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هم هست که نمیشه از بعضی دختر پسرا گرفت ؛ میدونی چیه ؟ اونم معرفتشونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام "یواشکی یه پیام"یواشکی چند کلام "دوست دارم بامرام//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه نمیگه دوستت دارم! دیوونه میره تمام دوست داشتن رو.. به هر جون کَندنی جمع می کنه، از هر دری.. می زنه زیر بغل.. می ریزه پای کسی که قرار نیست بفهه دوسـتـَش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجویز کن نگاهت را... هر روز بر حوالی تبم کنار سوختگی های همیشگی بر طاق ریخته شده ی طاقتها نشانه بگیر حوالی سطرهای تب گرفته ام و تجویز کن خداوندگاری نگاهت را ‏"من سکوت میشوم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی لحظه ها بیهوده است 
درپس لبخند هایم گریه است
 تو نباشی غم اسیرم می کند 
دوریت هرلحظه پیرم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زندگیِ تن و توانم همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی، ‌از آنی همه من من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلام تو بود ... من بی خودی بر آن تکیه کردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم خوابی داشتم ... شهرزادی برایم قصه خواند ... قصه هایش خواب از چشمانم گرفت ... حالا هزار و یک شب است که نخوابیده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن بهاری را، که از دست تو خواهد رفت خم گیسوی یاری را، که از دست تو خواهد رفت شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن نسیم بیقراری را، که از دست تو خواهد رفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را در تو، تو را در دل، دل را در موقع تپیدن، و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت می مانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم وبمان تا نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو با بوسه ای عاشقترم کردی نمیدونی چه سخته این زندگی بی تو تو تصویر تمام آرزوهامی یه وقت از من نگیری آرزوهامو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست ، و من امشب قسم خوردم تو هرگز نرنجانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت می گیره چه جوری می تونه بهت بگه روزی هزار باربرات ارزوی خوشبختی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح ما از هر چه تشکیل شده باشد، مال من و او از یک جنس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که موندن زیر آواری که یه روزی فکر میکردن محکم ترین تکیه گاهشون میشه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هم هست که نمیشه از بعضی دختر پسرا گرفت ؛ میدونی چیه ؟ اونم معرفتشونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام "یواشکی یه پیام"یواشکی چند کلام "دوست دارم بامرام//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه نمیگه دوستت دارم! دیوونه میره تمام دوست داشتن رو.. به هر جون کَندنی جمع می کنه، از هر دری.. می زنه زیر بغل.. می ریزه پای کسی که قرار نیست بفهه دوسـتـَش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجویز کن نگاهت را... هر روز بر حوالی تبم کنار سوختگی های همیشگی بر طاق ریخته شده ی طاقتها نشانه بگیر حوالی سطرهای تب گرفته ام و تجویز کن خداوندگاری نگاهت را ‏"من سکوت میشوم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی لحظه ها بیهوده است 
درپس لبخند هایم گریه است
 تو نباشی غم اسیرم می کند 
دوریت هرلحظه پیرم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زندگیِ تن و توانم همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی، ‌از آنی همه من من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلام تو بود ... من بی خودی بر آن تکیه کردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم خوابی داشتم ... شهرزادی برایم قصه خواند ... قصه هایش خواب از چشمانم گرفت ... حالا هزار و یک شب است که نخوابیده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن بهاری را، که از دست تو خواهد رفت خم گیسوی یاری را، که از دست تو خواهد رفت شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن نسیم بیقراری را، که از دست تو خواهد رفت