بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم , چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت… نبودنه منه…؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بخوای کسی مال تو بشه ولی تو مال اون میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تواین فاصله هاطاقت من رابرده،ساعتم زنگ زده عقربه هایش مرده،کاش باورکنی ازدوری تودلتنگم،این دل خسته ام ازدوری توپژمرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من ! را دور می زنی یادت باشد! عشق را در میدان من ! آموختی. دوباره به من ! خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمــــــي دانم خواب هايت را با که شــــــريک مي شوي .. اما هنـــــــوز هم شريک تمام بي خـــــــوابي هاي من توئي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به فصل هستى به بلندی و پستى به خدایی که می پرستى به زمینى که نشستى عزیز من تو هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه حتی وقتی کسی میگه “میرم تا سر کوچه و برمیگردم” باور نمیکنم که برمیگرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمیترسم! نه از چوبش نه از دارش! من از پایان بی دیدار میترسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی كه دلشو داده "پایبند"ه آدمه "پایبند" "پا"ی رفتن نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمايي بودم هميشه ... ولي بين خودمان بماند ... سرمايي مي شوم وقتي پاي آغوش تو در ميان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهای تک هرگز خطا نمیکنند ....... امروز سادگی پاک ترین گناه دنیاست ..... ومن آلوده به این گناهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخوام اگر کسی گفت که من از عشق خسته شدم دیگه با اون فرد کاری نداشته باشه چون اون فرد دیگه انسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق را دوست دارند هم پسر ها وهم دختر ها پس نگران نباشید....دوباره برو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگم باهام حرف نزن یعنی یه چی بگو از دلم در بیاد دیوونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه قطره باران که آهن را نمیفهمد دلش فرق رفیق و فرق دشمن را نمیفهمد نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمکهایش الفبای دلش معنای نشکن را نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری که جهنم نگذارد به تنم تأثیری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم , چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت… نبودنه منه…؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بخوای کسی مال تو بشه ولی تو مال اون میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تواین فاصله هاطاقت من رابرده،ساعتم زنگ زده عقربه هایش مرده،کاش باورکنی ازدوری تودلتنگم،این دل خسته ام ازدوری توپژمرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من ! را دور می زنی یادت باشد! عشق را در میدان من ! آموختی. دوباره به من ! خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمــــــي دانم خواب هايت را با که شــــــريک مي شوي .. اما هنـــــــوز هم شريک تمام بي خـــــــوابي هاي من توئي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به فصل هستى به بلندی و پستى به خدایی که می پرستى به زمینى که نشستى عزیز من تو هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه حتی وقتی کسی میگه “میرم تا سر کوچه و برمیگردم” باور نمیکنم که برمیگرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمیترسم! نه از چوبش نه از دارش! من از پایان بی دیدار میترسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی كه دلشو داده "پایبند"ه آدمه "پایبند" "پا"ی رفتن نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمايي بودم هميشه ... ولي بين خودمان بماند ... سرمايي مي شوم وقتي پاي آغوش تو در ميان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهای تک هرگز خطا نمیکنند ....... امروز سادگی پاک ترین گناه دنیاست ..... ومن آلوده به این گناهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخوام اگر کسی گفت که من از عشق خسته شدم دیگه با اون فرد کاری نداشته باشه چون اون فرد دیگه انسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق را دوست دارند هم پسر ها وهم دختر ها پس نگران نباشید....دوباره برو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگم باهام حرف نزن یعنی یه چی بگو از دلم در بیاد دیوونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه قطره باران که آهن را نمیفهمد دلش فرق رفیق و فرق دشمن را نمیفهمد نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمکهایش الفبای دلش معنای نشکن را نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری که جهنم نگذارد به تنم تأثیری