بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه آدم های غمگین قویست . خوب می دانند کجای کدام خیابان ، آن روز مرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو لعنتی ... کاش نجابتش را بهانه رفتنت نمی کردی تا با دیدن هر هرزه ای به خودش نگوید : اگر مثل این بودم او نمی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز و هر شب از خدا / بدون فقط تو رو میخوام نگو واست غریبه ام / نگو تو خابت نمیام  بگو تو هم دوسم داری / بگو که دلتنگم میشی  من فقط از خدا میخوام / دوباره مهربون بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا هر جا بره ساحل بازم کنارش میمونه.... ساحلتم دریای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ،حکم دیواری است برای ندیدن ولی ندیدن ،هرگز ،حکم فراموشی نیست.چه زیباست به یاد هم بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند،  حال آنکه  او تنها هستی تو باشد و  تو یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی رساندَم. مسافرکِش ها هم فهمیده اند خیالی بیشْ نبوده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه رســم ِ تلخــي سـت تــــو ، بــي خـــبـر از مــن ! و تمـــام ِ مـن ، درگـــير ِ تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم  نه برای تو  برای کسی که فکر میکردم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود با دلم بازی نکن  من در بی حوصله گی هایم با تو زندگی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم منو به جایی رسوند که حالا ، تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم: عاشقمی؟!! خب به درک...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلامون که هروقت میشکنه صداشو در نمیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارشو پاک میکنی که فراموشش کنی اماقسمت ناراحت کنندش اینجاست که شمارشو هنوز حفظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد لاغرکنم ، خیلی لاغر… بیست کیلوبشم ! ده کیلوبشم ! نه ! سنگینه براش…پنج کیلو بشم… تا دوباره برم رو پاهای مامانم بخوابم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان کوچکت جا نداشت وگرنه خوابهایت راهم مى بردى..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه آدم های غمگین قویست . خوب می دانند کجای کدام خیابان ، آن روز مرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو لعنتی ... کاش نجابتش را بهانه رفتنت نمی کردی تا با دیدن هر هرزه ای به خودش نگوید : اگر مثل این بودم او نمی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز و هر شب از خدا / بدون فقط تو رو میخوام نگو واست غریبه ام / نگو تو خابت نمیام  بگو تو هم دوسم داری / بگو که دلتنگم میشی  من فقط از خدا میخوام / دوباره مهربون بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا هر جا بره ساحل بازم کنارش میمونه.... ساحلتم دریای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ،حکم دیواری است برای ندیدن ولی ندیدن ،هرگز ،حکم فراموشی نیست.چه زیباست به یاد هم بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند،  حال آنکه  او تنها هستی تو باشد و  تو یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی رساندَم. مسافرکِش ها هم فهمیده اند خیالی بیشْ نبوده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه رســم ِ تلخــي سـت تــــو ، بــي خـــبـر از مــن ! و تمـــام ِ مـن ، درگـــير ِ تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم  نه برای تو  برای کسی که فکر میکردم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود با دلم بازی نکن  من در بی حوصله گی هایم با تو زندگی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم منو به جایی رسوند که حالا ، تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم: عاشقمی؟!! خب به درک...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلامون که هروقت میشکنه صداشو در نمیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارشو پاک میکنی که فراموشش کنی اماقسمت ناراحت کنندش اینجاست که شمارشو هنوز حفظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد لاغرکنم ، خیلی لاغر… بیست کیلوبشم ! ده کیلوبشم ! نه ! سنگینه براش…پنج کیلو بشم… تا دوباره برم رو پاهای مامانم بخوابم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان کوچکت جا نداشت وگرنه خوابهایت راهم مى بردى..