بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی تمام شد… تو به اسم دیگری درآمدی… تقدیر جای خود… اما لااقل اسم مرا هم در کیسه ات می انداختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رادوست داری باید زیباییهایش رابیرون بکشی وتلخی هایش راصبرکنی...!!هیچکس کامل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه عیبی ندارد ؛ اما کنایه ویران می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــار اسـتــاد فـرامـوشـی هـاسـت ،  امـیـدوارم شـاگـردش نبـاشـی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه اي شيشه بر ميگردي و نگاهش ميکنی ، وقتي دل مرا شکوندي 1بار بر ميگشتی و فقط نيم نگاهي ميکردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه دست دلم را بگيرم ودر كناردلتنگيی هايم قدم بزنم در اين خيابان كه پر از چراغ و چشمك ماشينهاست...!! نه آقايان:مسير من با شما يكي نيست از سرعت خود نكاهيدمن آداب دلبري را نمي دانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بغل از ارزوهای محالی… تا ابد چشم انتظاری… فکر پایان و جدایی… ترسم از این است که شاید در نگاهت من بیابم ردی از یک بی وفایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی دو چیز افسون و حیرانم میکند: اول؛ آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست! دوم؛ صفای باطن زیبات که نمیبینم ولی میدانم که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... دلـــم تنگــ شــده بـــراي تو و دســـتي كه حلقـــهـ مي‌كنــــي دورم ُ ... و همـــهـ چـــيزهاي بعــدش ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از همان روز اول، محکوم به از دست دادن بودیم! تو، همان یک ذره احساست را… و من… تمام زندگی ام را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایت را بگذار اینجا… درست روی قلبم… ببخش مرا … چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم … آهسته قدم بردار اینجا… تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یک امکان نیست.. یک احساس است  لحظه هایت سرشار از این احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید سخت ترین لحظه تو زندگی ادم چیه . . این ک واسه کسی ک دوسش داری ی تجربه باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دست هایم خالی ستو دلم غرق در ارزو یا ب قدرت بیکرانت دست هایم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ک دگر در تو چنان حوصله ای نیست گفتم ک مرا دوست نداری گله ای نیست رفتیو خدا پشتو پناهت ب سلامت بگزار بسوزد دل من مسئله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر سیگارم را از پنجره به بیرون می ریزم  آی آدم ها ... دنیای شما زیر سیگاری من است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی تمام شد… تو به اسم دیگری درآمدی… تقدیر جای خود… اما لااقل اسم مرا هم در کیسه ات می انداختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رادوست داری باید زیباییهایش رابیرون بکشی وتلخی هایش راصبرکنی...!!هیچکس کامل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه عیبی ندارد ؛ اما کنایه ویران می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــار اسـتــاد فـرامـوشـی هـاسـت ،  امـیـدوارم شـاگـردش نبـاشـی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه اي شيشه بر ميگردي و نگاهش ميکنی ، وقتي دل مرا شکوندي 1بار بر ميگشتی و فقط نيم نگاهي ميکردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه دست دلم را بگيرم ودر كناردلتنگيی هايم قدم بزنم در اين خيابان كه پر از چراغ و چشمك ماشينهاست...!! نه آقايان:مسير من با شما يكي نيست از سرعت خود نكاهيدمن آداب دلبري را نمي دانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بغل از ارزوهای محالی… تا ابد چشم انتظاری… فکر پایان و جدایی… ترسم از این است که شاید در نگاهت من بیابم ردی از یک بی وفایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی دو چیز افسون و حیرانم میکند: اول؛ آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست! دوم؛ صفای باطن زیبات که نمیبینم ولی میدانم که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... دلـــم تنگــ شــده بـــراي تو و دســـتي كه حلقـــهـ مي‌كنــــي دورم ُ ... و همـــهـ چـــيزهاي بعــدش ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از همان روز اول، محکوم به از دست دادن بودیم! تو، همان یک ذره احساست را… و من… تمام زندگی ام را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایت را بگذار اینجا… درست روی قلبم… ببخش مرا … چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم … آهسته قدم بردار اینجا… تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یک امکان نیست.. یک احساس است  لحظه هایت سرشار از این احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید سخت ترین لحظه تو زندگی ادم چیه . . این ک واسه کسی ک دوسش داری ی تجربه باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دست هایم خالی ستو دلم غرق در ارزو یا ب قدرت بیکرانت دست هایم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ک دگر در تو چنان حوصله ای نیست گفتم ک مرا دوست نداری گله ای نیست رفتیو خدا پشتو پناهت ب سلامت بگزار بسوزد دل من مسئله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر سیگارم را از پنجره به بیرون می ریزم  آی آدم ها ... دنیای شما زیر سیگاری من است