بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے ، یکبار دیگر رویت مے نویسم : / بے نهایت دوستش دارم / …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظات را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظاتش رابه خاطر من از دست داد بزن لایکو به افتخار مامانای گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم که تو آروم بگیری / حالا که خوبه همه چی توداری میری اگر چه رفتی عزیزم با عشق تازه / ولیکن این در رو به تو همیشه بازه ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عـاشقا....بعد از 3 سال و4 ماه بالاخره به عشقم رسیدم. خدا کمک همه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا4چیز ازهم سیرنمی شن: (عاشق ازمعشوق) (چشم ازنگاه)  (زمین از بارون) (من از تو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی بهانه ای برای فال گرفتن ندارم... میبینی با رفتنت حتی کوچکترین دلخوشی ها را هم از دنیای کوچک من گرفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ... این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد ! و گونه کسی را سرخ نمیکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت, از این همیشه ها که ندارند باورم , حال مرا نپرس که هنجارها مرا مجبور می کنند بگویم که بهترم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ... زمستان چقدر زیباست.... میپسندم زمستان را که معافم می کند؛ از پنهان کردن دردی که در صدایم میپیچد  و اشکی که در نگاهم میچرخد،  وبه همه می گوییم سرما خوره ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نمیـخـواهَم جـز . . . یـکــ اتــاقِ تـاریک یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم یـکـ فنجـآن قهـوه بـه تَلخـی ِ زهـر ! وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين ک آرزوهايم را خاک کردم ب ارامش رسيدم... چه ساده بود خوشبختي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانهــ دوستت می دارم♥ عاشقانهــ تو رو در قلبم خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو چون جان خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو اندازه دنیا دوست می دارم♥ عاشقانهــ دوستت می دارم دوستت می دارم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای این دنیا ، پشت کدامین پنجره می توان ایستاد و به تو فکر نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم میگیره بی تو/ گریم میگیره بی تو/ سردن دستای من هردم/غمهای من بیشتر میشه بی تو عشقه من /اخ "اگه" میشد بشی مال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میخواند  از زیبایی های موحش تو  جیغ عطری که در باد می شنوم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے ، یکبار دیگر رویت مے نویسم : / بے نهایت دوستش دارم / …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظات را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظاتش رابه خاطر من از دست داد بزن لایکو به افتخار مامانای گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم که تو آروم بگیری / حالا که خوبه همه چی توداری میری اگر چه رفتی عزیزم با عشق تازه / ولیکن این در رو به تو همیشه بازه ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عـاشقا....بعد از 3 سال و4 ماه بالاخره به عشقم رسیدم. خدا کمک همه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا4چیز ازهم سیرنمی شن: (عاشق ازمعشوق) (چشم ازنگاه)  (زمین از بارون) (من از تو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی بهانه ای برای فال گرفتن ندارم... میبینی با رفتنت حتی کوچکترین دلخوشی ها را هم از دنیای کوچک من گرفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ... این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد ! و گونه کسی را سرخ نمیکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت, از این همیشه ها که ندارند باورم , حال مرا نپرس که هنجارها مرا مجبور می کنند بگویم که بهترم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ... زمستان چقدر زیباست.... میپسندم زمستان را که معافم می کند؛ از پنهان کردن دردی که در صدایم میپیچد  و اشکی که در نگاهم میچرخد،  وبه همه می گوییم سرما خوره ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نمیـخـواهَم جـز . . . یـکــ اتــاقِ تـاریک یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم یـکـ فنجـآن قهـوه بـه تَلخـی ِ زهـر ! وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين ک آرزوهايم را خاک کردم ب ارامش رسيدم... چه ساده بود خوشبختي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانهــ دوستت می دارم♥ عاشقانهــ تو رو در قلبم خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو چون جان خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو اندازه دنیا دوست می دارم♥ عاشقانهــ دوستت می دارم دوستت می دارم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای این دنیا ، پشت کدامین پنجره می توان ایستاد و به تو فکر نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم میگیره بی تو/ گریم میگیره بی تو/ سردن دستای من هردم/غمهای من بیشتر میشه بی تو عشقه من /اخ "اگه" میشد بشی مال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میخواند  از زیبایی های موحش تو  جیغ عطری که در باد می شنوم...