بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که کمرمو شکست ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت شک می کنم ؛ به عشق ، به خنده ، به مهر ، به گرما ، حتی به خاک … هر وقت گم می کنم ؛ راهم را ، آسمان را ، حتی خودم را … به مادرم نگاه می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: من ، تو ; ما یادت هست ؟ تمام شد … حالا : تو ، او ; شما من هم به سلامت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها صدای پایت کافی ست تا دوباره در هوای آمدنت جان بگیرم! تو همیشه دعوتی! راس ساعت دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به زبونه منو عشقم.... عشق یعنی وقتی تو خیابون با دوستاتی،هی مراقب رفتارت باشی و نخندی تو خیابون وکسی رو نیگا نکنی وبگی نکنه کسی منو ببینه و بره به عشقم بگه و از دستم ناراحت شه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات سرد است؟ خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم. ستاره کوچکی در پاکتی بگذار و به آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای دنیای من ،  فعل هایی را صرف می کنند  که برایشان صرف داشته باشد!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی به کسی اختیار بدی که نابودت کنه ولی اعتماد میکنی که اینکارو نمیکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز سفر عشق اين است كنار گذاشتن " من " و هيچ شدن از هيچ است كه همه چيز زاده ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس واسه مخاطب خاص پیام گذاشتین بیاین یک بار هم که شده بی خیال این مخاطب خاص بشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم! دلم تاب می خواهد و یک هل محکم! که دلم هری بریزد پایین هرچه را در خودش تلنبار کرده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دوستت داشتم ! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یا حتی بوسه ای تنها دوستت داشتم … اما حالا اگه دور شی … چه کنم با اینهمه وابستگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سرمایه ام دو سکه محبت است، یکی مال تو و دیگری صدقه به نیت شادی دلت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه اینکه نشون بدی خیلی با کلاسی هرکی نگاتیو کرد باهاش بلاسی هی امان از دست زمانه آرایش میکنی که چی بگن فلانی فلانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــــــاش روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــن مثل ِ “دوست داشتن های” تو کوتاه می شدکــــــــــاش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی لایک کنن که وقتی کنار عشقشون راه میرن یه بغض ته گلوشون همیشه هست از بس دوسش دارن ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که کمرمو شکست ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت شک می کنم ؛ به عشق ، به خنده ، به مهر ، به گرما ، حتی به خاک … هر وقت گم می کنم ؛ راهم را ، آسمان را ، حتی خودم را … به مادرم نگاه می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: من ، تو ; ما یادت هست ؟ تمام شد … حالا : تو ، او ; شما من هم به سلامت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها صدای پایت کافی ست تا دوباره در هوای آمدنت جان بگیرم! تو همیشه دعوتی! راس ساعت دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به زبونه منو عشقم.... عشق یعنی وقتی تو خیابون با دوستاتی،هی مراقب رفتارت باشی و نخندی تو خیابون وکسی رو نیگا نکنی وبگی نکنه کسی منو ببینه و بره به عشقم بگه و از دستم ناراحت شه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات سرد است؟ خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم. ستاره کوچکی در پاکتی بگذار و به آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای دنیای من ،  فعل هایی را صرف می کنند  که برایشان صرف داشته باشد!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی به کسی اختیار بدی که نابودت کنه ولی اعتماد میکنی که اینکارو نمیکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز سفر عشق اين است كنار گذاشتن " من " و هيچ شدن از هيچ است كه همه چيز زاده ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس واسه مخاطب خاص پیام گذاشتین بیاین یک بار هم که شده بی خیال این مخاطب خاص بشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم! دلم تاب می خواهد و یک هل محکم! که دلم هری بریزد پایین هرچه را در خودش تلنبار کرده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دوستت داشتم ! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یا حتی بوسه ای تنها دوستت داشتم … اما حالا اگه دور شی … چه کنم با اینهمه وابستگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سرمایه ام دو سکه محبت است، یکی مال تو و دیگری صدقه به نیت شادی دلت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه اینکه نشون بدی خیلی با کلاسی هرکی نگاتیو کرد باهاش بلاسی هی امان از دست زمانه آرایش میکنی که چی بگن فلانی فلانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــــــاش روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــن مثل ِ “دوست داشتن های” تو کوتاه می شدکــــــــــاش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی لایک کنن که وقتی کنار عشقشون راه میرن یه بغض ته گلوشون همیشه هست از بس دوسش دارن ...