بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمیا میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر,حالا که بامی برای زندگی ندارم نصیبم فقط خیسی برفیه که فقط نای غم میده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی هم برای یه عاشق سخت شده بس که همه میگویند دوست دارن عاشقتن اما نیستن...دروغ میگویند...به فکرت نیستن! شاید ما بیش از حد عاشقیم...شاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند جنگ است......آسان شروع می شود.......سخت پایان می یابد.........و فراموش کردنش محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه وقتی که تنهام توی اوج گوشه گیری توبیای آروم کنارم، دستای منو بگیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا ، اما چیزی نگو. فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید....به دار کشیده مرا،بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اجبار است ... مرگ انتظار است ... عشق یك بار است ... جدایی دشوار است ... ولی یاد تو تكرار است ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده از جنبه عقلی از یکی خوشت نیاد اما از نظر قلبی حاضر باشی براش جونتو بدی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خمار خویش را بر همه باز میکنی نوبت من که می رسد این همه ناز میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ،که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست اگه واسه بدست آوردن عشق غرورت شکست اون دیگه عشق نیست صدقست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر بہ دیر یادم میکنہ نگرانش نمیشم چون شاد بودہ کہ از یادش رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بدرقت بودن همین چشمای مطروبم / برو هر جا بدون من تو خوش باشی منم خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از”دال تا میم” بگویم ، بگذار بگویم که “دوستت دارم” دیگر لام تا کام حرفى نمیزنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرمرین پله آن غرفه عاج ای دریغا که ز ما بس دور است لحظه ها را دریاب چشم فردا کور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که با یک نگاه آغاز میشود ، با شناخت سست و سست تر میشود............. ولی عشقی که با شناخت آغاز شود ، با هر نگاه عمیق و عمیق تر میشود.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمیا میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر,حالا که بامی برای زندگی ندارم نصیبم فقط خیسی برفیه که فقط نای غم میده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی هم برای یه عاشق سخت شده بس که همه میگویند دوست دارن عاشقتن اما نیستن...دروغ میگویند...به فکرت نیستن! شاید ما بیش از حد عاشقیم...شاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند جنگ است......آسان شروع می شود.......سخت پایان می یابد.........و فراموش کردنش محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه وقتی که تنهام توی اوج گوشه گیری توبیای آروم کنارم، دستای منو بگیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا ، اما چیزی نگو. فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید....به دار کشیده مرا،بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اجبار است ... مرگ انتظار است ... عشق یك بار است ... جدایی دشوار است ... ولی یاد تو تكرار است ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده از جنبه عقلی از یکی خوشت نیاد اما از نظر قلبی حاضر باشی براش جونتو بدی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خمار خویش را بر همه باز میکنی نوبت من که می رسد این همه ناز میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ،که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست اگه واسه بدست آوردن عشق غرورت شکست اون دیگه عشق نیست صدقست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر بہ دیر یادم میکنہ نگرانش نمیشم چون شاد بودہ کہ از یادش رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بدرقت بودن همین چشمای مطروبم / برو هر جا بدون من تو خوش باشی منم خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از”دال تا میم” بگویم ، بگذار بگویم که “دوستت دارم” دیگر لام تا کام حرفى نمیزنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرمرین پله آن غرفه عاج ای دریغا که ز ما بس دور است لحظه ها را دریاب چشم فردا کور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که با یک نگاه آغاز میشود ، با شناخت سست و سست تر میشود............. ولی عشقی که با شناخت آغاز شود ، با هر نگاه عمیق و عمیق تر میشود.....