بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! فقط، فقط طوری ک دیگران نمی توانند تورا "دوست" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا که آغوش تو باشد من شناگری می‌شوم مبتدی مرا رها کن بگذار غرق شوم در این دریای پر احساس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالـــا كه آمدي... حرف مـــا بسيـــار... وقت مـــا اندك... آسمـــان هم كه بارانـــي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بودنت به نبودنت و در نبودنت به بودنت فکر میکنم! ای بود و نبود من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر به غیر گریه که انهم به اختیارم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: فقط مال من باشی. همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد، بی تاب که باشی، زل بزنی به یک نقطه... دل تنگ که باشی..... همه چیز تمام می شود...؛ محکــــــوم می شوی به «عشق»...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا چشم هایم گاهی بی اختیار خیس می شوند.... می گویند حساسیت فصلی است.. آری،من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود.عقربه ها دوتایکی میپرند.اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من باید بدهم.جانم را میگیرد ثانیه های بیتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بِده همیشه هَمــــیشه هَمینقَد عاشقَم بِــــمونی +مَــــنو بِبَخش اَما نِمیتونَم هَمچین قولی بِدَم......  چی شُد چِرا ماتِت بُرد؟خـُب دیــــــوونه مَن هَر روز بیشتَر عاشقِت میشَم..."(((:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم، عاشق گرمی لبهایت ،سردی دست هایت طعم شیرین لبخندهایت و تلخی اخمهایت خلاصه بگویم ای دوست به معنای واقعی عاشق کل وجودت شده ام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺑـــﻬـــــــــــــــﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﺗــــــــــــــﻮ ﺩﻫﺎﻧـــــﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑـــــــــــــﻮﺳــــــــﻪ ﺑﺒﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی  جبرانش نمی کند کسانی هستند  که هرگز تکرار نمیشوند  و تو همانی هستی که  هیچکس جای خالیت را پر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا بفرما به سرایم یا بفرما به سرآیم غرضم وصل تو باشد چه تو ایی چه من ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب . . . . همان حس غریبیست که وقتی به لب های تو لبخند نباشد دارم ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! فقط، فقط طوری ک دیگران نمی توانند تورا "دوست" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا که آغوش تو باشد من شناگری می‌شوم مبتدی مرا رها کن بگذار غرق شوم در این دریای پر احساس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالـــا كه آمدي... حرف مـــا بسيـــار... وقت مـــا اندك... آسمـــان هم كه بارانـــي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بودنت به نبودنت و در نبودنت به بودنت فکر میکنم! ای بود و نبود من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر به غیر گریه که انهم به اختیارم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: فقط مال من باشی. همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد، بی تاب که باشی، زل بزنی به یک نقطه... دل تنگ که باشی..... همه چیز تمام می شود...؛ محکــــــوم می شوی به «عشق»...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا چشم هایم گاهی بی اختیار خیس می شوند.... می گویند حساسیت فصلی است.. آری،من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود.عقربه ها دوتایکی میپرند.اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من باید بدهم.جانم را میگیرد ثانیه های بیتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بِده همیشه هَمــــیشه هَمینقَد عاشقَم بِــــمونی +مَــــنو بِبَخش اَما نِمیتونَم هَمچین قولی بِدَم......  چی شُد چِرا ماتِت بُرد؟خـُب دیــــــوونه مَن هَر روز بیشتَر عاشقِت میشَم..."(((:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم، عاشق گرمی لبهایت ،سردی دست هایت طعم شیرین لبخندهایت و تلخی اخمهایت خلاصه بگویم ای دوست به معنای واقعی عاشق کل وجودت شده ام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺑـــﻬـــــــــــــــﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﺗــــــــــــــﻮ ﺩﻫﺎﻧـــــﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑـــــــــــــﻮﺳــــــــﻪ ﺑﺒﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی  جبرانش نمی کند کسانی هستند  که هرگز تکرار نمیشوند  و تو همانی هستی که  هیچکس جای خالیت را پر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا بفرما به سرایم یا بفرما به سرآیم غرضم وصل تو باشد چه تو ایی چه من ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب . . . . همان حس غریبیست که وقتی به لب های تو لبخند نباشد دارم ....