بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دوستت دارم هر چه گشتم مثل تو پیدا نشد گفتم : خوب گشتی ؟ گفت : آره گفتم : اگه دوستم داشتی نمی گشتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دور نما ها خواستنی ترند مثل سراب مثل فردا مثل تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نیست گذشتن از کسی که گذشته هایت را ساخته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر که شدم سيم هاي سه تارم را به سبزه هاي سبز سیزده گره مي زنم و آرزو مي کنم آهنگ پاک صداي تو را بشنوم شايد که شاعري تنها راه رسيدن به ديار رؤيا و کوچه هاي خيس کودکي باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــــــــــــی حس میکنـــــــم واقعـــــــاً دوســـــــم داره بهتریــــــــــــن لحظـــــــــــه ی عمرمــــــــه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه هر کسی رو می بینی احساس کنی شبیه مخاطب خاصته ولی بعد با خودت بگی نه بابا این کجا و مخاطب خاص من کجا هیچ کس به خوشگلی اون وجود نداره!!!!! هععععععععععععی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمی برد ... به همه چیز فکر کرده ام ... بیشتر به تو ... و می دانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت ... به همه چیز فکر کرده ای... " جــــز مــــن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تونستی بدون اینکه کسی را لمس کنی عاشق بشی ... اون وقت می فهمی که لیاقت " عـــشــــق " رو داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت از حادثه ایی لبریزم من پر از فریادم در درونم غوغاست گفتم این حال تو را فهمیدم  دستشویی آنجاست!!! سابجکتو نزدم سرکاری تا رو نشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم هاي شومینه می سوزم و پایان ندارم..... درد یعنی این......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که به اس ام اس دادن اعتیاد نداری به اونی که هی اس ام اس میدی عادت داری چون دوستش داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین... با تــــــــو... قند پهــلو می شود تلخی آغوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به خاطر دوست داشتن کسی به خودت و ارزشات بیا اعتنا نباش . نذارید کسی ازتون بازیچه بسازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت تنها چیزیه که تو عشقای امروزی بین هر دو نفر نیست .... من که دیگه به هیچ کسی اعتماد ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عشقای امروزی دو چیزو از دخترا نباید قبول کرد : 1. دوست دارم 2. گریه های پشیمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو خرج دارد ، دلِ مایه دار می خواهد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دوستت دارم هر چه گشتم مثل تو پیدا نشد گفتم : خوب گشتی ؟ گفت : آره گفتم : اگه دوستم داشتی نمی گشتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دور نما ها خواستنی ترند مثل سراب مثل فردا مثل تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده نیست گذشتن از کسی که گذشته هایت را ساخته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر که شدم سيم هاي سه تارم را به سبزه هاي سبز سیزده گره مي زنم و آرزو مي کنم آهنگ پاک صداي تو را بشنوم شايد که شاعري تنها راه رسيدن به ديار رؤيا و کوچه هاي خيس کودکي باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــــــــــــی حس میکنـــــــم واقعـــــــاً دوســـــــم داره بهتریــــــــــــن لحظـــــــــــه ی عمرمــــــــه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه هر کسی رو می بینی احساس کنی شبیه مخاطب خاصته ولی بعد با خودت بگی نه بابا این کجا و مخاطب خاص من کجا هیچ کس به خوشگلی اون وجود نداره!!!!! هععععععععععععی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمی برد ... به همه چیز فکر کرده ام ... بیشتر به تو ... و می دانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت ... به همه چیز فکر کرده ای... " جــــز مــــن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تونستی بدون اینکه کسی را لمس کنی عاشق بشی ... اون وقت می فهمی که لیاقت " عـــشــــق " رو داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت از حادثه ایی لبریزم من پر از فریادم در درونم غوغاست گفتم این حال تو را فهمیدم  دستشویی آنجاست!!! سابجکتو نزدم سرکاری تا رو نشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم هاي شومینه می سوزم و پایان ندارم..... درد یعنی این......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که به اس ام اس دادن اعتیاد نداری به اونی که هی اس ام اس میدی عادت داری چون دوستش داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین... با تــــــــو... قند پهــلو می شود تلخی آغوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به خاطر دوست داشتن کسی به خودت و ارزشات بیا اعتنا نباش . نذارید کسی ازتون بازیچه بسازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت تنها چیزیه که تو عشقای امروزی بین هر دو نفر نیست .... من که دیگه به هیچ کسی اعتماد ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عشقای امروزی دو چیزو از دخترا نباید قبول کرد : 1. دوست دارم 2. گریه های پشیمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو خرج دارد ، دلِ مایه دار می خواهد . . .