بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لــام تا کـام حرفی نزنم فقط بگذار از "دال تــا میـــم" بگویم, بگذار بگویم که "دوستـت دارم" دیگــــر لـــامـ تا کــــامـ حـــرفی نمیــــزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم تنگــ شـــده بــرای تـو و دســتی که حلقـــهـ میکنــی دورمُ ... و همـــهــ چیـــزهـای بعــــدش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی ست من به تو معتادم تو مرا ترک می کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌توانستم مجازاتت کنم از تو می‌خواستم به اندازه‌ای که تو را دوست دارم مرا دوست داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که مارو تنها گذاشت تا بره یکی دیگرو از تنهای در بیاره....‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یک دیوانگی موقتی است مثل زلزله طغیان می کند و سپس فرو می نشیند و وقتی فروکش کرد،تو باید یک تصمیم بگیری.باید ببینی آیا "ریشه هایت آنچنان به هم تنیده شده که جدا کردنشان قابل تصور نیست یا نه.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را در چشمی بجوی که حتی وقتی بسته است رویای تورا در خواب ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل برود هرآنکه از دیده برفت.... از دیده رفت از دل هم همینطور .... پس خدایا این عذاب وجدان چیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختم زیرا هیچ وقت از روی عادت دوستت نداشته ام  فقط به دوست داشتنت عادت کرده ام عشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خواب راه میروم مواظب باش دست وپایت را له نکنم.من که غفلت کردم وکسی که خودش را به خواب زده بود قلبم را له کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نباشی دلم قد بزرگی دنیا میگیره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را دوست ندارم  بلاتکلیف می کند مرا  چون نمیدانم از سر شوق میبارد  یا از سر دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــنـــوز هـــم ؛ صـــدقـــه هـــايـــم بـــه نـــيـــت ســـلامـــتـــي تـــوســــت هــي... مــــــعـــشــــوقـــــــ ه ي مـــــــن ســـــلامـــــتــــي؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزئیات ِ چشمهایت ... کلیات ِ زندگی ِ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگز بــراي کـسي ناراحــتي نکن که عــذابت ميـده فقط يه لــبخند بـزن و بـگو مـمنون واسـه اين شـانســي که بـهم دادي تا بـتونم يـه کـسي بـهتر از تو رو پــيدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شلوغی پر دروغ تنها تو  برایم کمی سکوت بیاور!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لــام تا کـام حرفی نزنم فقط بگذار از "دال تــا میـــم" بگویم, بگذار بگویم که "دوستـت دارم" دیگــــر لـــامـ تا کــــامـ حـــرفی نمیــــزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم تنگــ شـــده بــرای تـو و دســتی که حلقـــهـ میکنــی دورمُ ... و همـــهــ چیـــزهـای بعــــدش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی ست من به تو معتادم تو مرا ترک می کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌توانستم مجازاتت کنم از تو می‌خواستم به اندازه‌ای که تو را دوست دارم مرا دوست داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که مارو تنها گذاشت تا بره یکی دیگرو از تنهای در بیاره....‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یک دیوانگی موقتی است مثل زلزله طغیان می کند و سپس فرو می نشیند و وقتی فروکش کرد،تو باید یک تصمیم بگیری.باید ببینی آیا "ریشه هایت آنچنان به هم تنیده شده که جدا کردنشان قابل تصور نیست یا نه.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را در چشمی بجوی که حتی وقتی بسته است رویای تورا در خواب ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل برود هرآنکه از دیده برفت.... از دیده رفت از دل هم همینطور .... پس خدایا این عذاب وجدان چیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختم زیرا هیچ وقت از روی عادت دوستت نداشته ام  فقط به دوست داشتنت عادت کرده ام عشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خواب راه میروم مواظب باش دست وپایت را له نکنم.من که غفلت کردم وکسی که خودش را به خواب زده بود قلبم را له کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نباشی دلم قد بزرگی دنیا میگیره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را دوست ندارم  بلاتکلیف می کند مرا  چون نمیدانم از سر شوق میبارد  یا از سر دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــنـــوز هـــم ؛ صـــدقـــه هـــايـــم بـــه نـــيـــت ســـلامـــتـــي تـــوســــت هــي... مــــــعـــشــــوقـــــــ ه ي مـــــــن ســـــلامـــــتــــي؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزئیات ِ چشمهایت ... کلیات ِ زندگی ِ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگز بــراي کـسي ناراحــتي نکن که عــذابت ميـده فقط يه لــبخند بـزن و بـگو مـمنون واسـه اين شـانســي که بـهم دادي تا بـتونم يـه کـسي بـهتر از تو رو پــيدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شلوغی پر دروغ تنها تو  برایم کمی سکوت بیاور!