بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می سازی، دیوار به دیوار... منی را که روزی باز، ویرانش میکنند... آجر به آجر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستے هآ بے رنگـــــ بی کسے هآ پیداستــــــ  رآستـــــــــــ می گفتــــــ سهرآبـــــــــــ  آدم اینجـــــــآ "تنهاستـــــــــــــ" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عزیزترین دروغگوی دنیا میشود یکبار دیگر فقط یکبار دیگر بگویی: دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ آﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســم داشــت ... مثل اون آهنگ هاى خارجــى اى كه هميشه گـــوش ميداد ولـى هيچـى ازش نمى فهميد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف از صـــــداقـــــــت شد... صـــــــــدا قــــــــــط شـــــــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره عمر آدمي نفس است....آن نفس براي من يك همنفس است....گر نفسي با نفسي هم نفس است....آن يك نفس از براي عمري بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميتوانستم حرف بزنم.. چيزي بگويم از دلتنگي.. ميون اين آدمهايي كه در اين اطاق مجازي جمع شده اند. فقط ميگويم .......منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی تنها ، نیمه شب حتی ! اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد ، یاد او سالی چند در دلم خواهد ماند ..... تو که دیریست در این کوچه اقامت داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیست...مانده ام برای تو،رفته ای برای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی کسی ک با ما راه نیومد...برای دیگران دوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  پیامبری بود با زنبیلی پر از معجزه ... یادم نمیرود در اولین سوز زمستانی ٬ النگویش را به بخاری تبدیل کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزی امشبم اینه که، بهم اس بده :سلام،میدونم نگرانمی!من حالم خوبه بگیر بخواب. بخدا حاضرم بعد چن شب بی خوابی تا ابد محو شم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط چه زیباست اگر.............. فرودگاهش دل تو باشد ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می سازی، دیوار به دیوار... منی را که روزی باز، ویرانش میکنند... آجر به آجر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستے هآ بے رنگـــــ بی کسے هآ پیداستــــــ  رآستـــــــــــ می گفتــــــ سهرآبـــــــــــ  آدم اینجـــــــآ "تنهاستـــــــــــــ" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عزیزترین دروغگوی دنیا میشود یکبار دیگر فقط یکبار دیگر بگویی: دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ آﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســم داشــت ... مثل اون آهنگ هاى خارجــى اى كه هميشه گـــوش ميداد ولـى هيچـى ازش نمى فهميد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف از صـــــداقـــــــت شد... صـــــــــدا قــــــــــط شـــــــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره عمر آدمي نفس است....آن نفس براي من يك همنفس است....گر نفسي با نفسي هم نفس است....آن يك نفس از براي عمري بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميتوانستم حرف بزنم.. چيزي بگويم از دلتنگي.. ميون اين آدمهايي كه در اين اطاق مجازي جمع شده اند. فقط ميگويم .......منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی تنها ، نیمه شب حتی ! اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد ، یاد او سالی چند در دلم خواهد ماند ..... تو که دیریست در این کوچه اقامت داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیست...مانده ام برای تو،رفته ای برای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی کسی ک با ما راه نیومد...برای دیگران دوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  پیامبری بود با زنبیلی پر از معجزه ... یادم نمیرود در اولین سوز زمستانی ٬ النگویش را به بخاری تبدیل کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزی امشبم اینه که، بهم اس بده :سلام،میدونم نگرانمی!من حالم خوبه بگیر بخواب. بخدا حاضرم بعد چن شب بی خوابی تا ابد محو شم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط چه زیباست اگر.............. فرودگاهش دل تو باشد ...!