بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه ای گفت که جز غم چه هنر دارد این عشق؟! گفتم ای خواجه ی غافل هنری خوشتر از این!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی عاشقا؟! قدر معشوقتونو تا هست بدونید...اگه خیلی هم وفادار باشه، یادتون نره که این دنیا همیشه بی وفا بوده.....همیشه.... ناگهان دیگر نیست________________________

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده... حالا بیا با هــــــم کمی کنار لحظه هایم قدم بزنیم, شاید دلیل زمزمه های عاشقانه ام را فهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند... برایم که میخندی چشمهایت که هیچ,آسمان هم زیبا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بودم همیشه . ولی بین خودمان بماند سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه غمگین ترین لحظات راکسانی برایمان بوجود می اورندکه شادترین لحظات رابا انها سپری کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تک تک حرفهایت آرام میگیرم ای کاش این را خودت هم بفهمی بچه که نیستم بهانه ات را بگیرم کمی تحویلم بگیر شاید کارم واجب باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نگاه تو به دنیا ،با نگاه من به دنیا ،زمین تا آسمــــــون فرق داشت..  شایـد...فقط تو یه زاویه ء نگاهمون،فقط تو چند لحظه مشترک بودیم.. بقــــــــــــــــیه اش "ســــــــوء تفاهم "بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مِـــــــــهر "از همه بریدم تا مهربان بماند نامِــــــــهربان من رَفت با "دیگَــران" بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... با اینکه میدونی دیگه بهت زنگ نمیزنه... اما آهنگ پیشوازتو به عشق اون انتخاب کنی که شـــــــــــــاید یه روز زنگ بزنه و بهش گوش بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی! اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی مبادا کسی ازخدا بی خبر برای خودش آرزویت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستاني سرد با دلي رفته ز دست زير لب ميخواندم كاش ميشد به تو گفت كه تو تنها سخن شعر مني  تو نرو دور نشو از بر من  تو بمان تا كه نميرد دل من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق خریدنی نیست ... آهــای بشنوین شمــــــــاهایی که بی خــــــــود و بی جهــــــت... اسم هر چیــــزی رو عشق میزارید ..!عشـــــــق مقدس است وعاشــــــــق اهل خیانت نیست ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخیست من بجای خالی اش بیشتر از خودش عادت کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه ای گفت که جز غم چه هنر دارد این عشق؟! گفتم ای خواجه ی غافل هنری خوشتر از این!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی عاشقا؟! قدر معشوقتونو تا هست بدونید...اگه خیلی هم وفادار باشه، یادتون نره که این دنیا همیشه بی وفا بوده.....همیشه.... ناگهان دیگر نیست________________________

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده... حالا بیا با هــــــم کمی کنار لحظه هایم قدم بزنیم, شاید دلیل زمزمه های عاشقانه ام را فهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند... برایم که میخندی چشمهایت که هیچ,آسمان هم زیبا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بودم همیشه . ولی بین خودمان بماند سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه غمگین ترین لحظات راکسانی برایمان بوجود می اورندکه شادترین لحظات رابا انها سپری کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تک تک حرفهایت آرام میگیرم ای کاش این را خودت هم بفهمی بچه که نیستم بهانه ات را بگیرم کمی تحویلم بگیر شاید کارم واجب باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نگاه تو به دنیا ،با نگاه من به دنیا ،زمین تا آسمــــــون فرق داشت..  شایـد...فقط تو یه زاویه ء نگاهمون،فقط تو چند لحظه مشترک بودیم.. بقــــــــــــــــیه اش "ســــــــوء تفاهم "بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مِـــــــــهر "از همه بریدم تا مهربان بماند نامِــــــــهربان من رَفت با "دیگَــران" بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... با اینکه میدونی دیگه بهت زنگ نمیزنه... اما آهنگ پیشوازتو به عشق اون انتخاب کنی که شـــــــــــــاید یه روز زنگ بزنه و بهش گوش بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی! اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی مبادا کسی ازخدا بی خبر برای خودش آرزویت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستاني سرد با دلي رفته ز دست زير لب ميخواندم كاش ميشد به تو گفت كه تو تنها سخن شعر مني  تو نرو دور نشو از بر من  تو بمان تا كه نميرد دل من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق خریدنی نیست ... آهــای بشنوین شمــــــــاهایی که بی خــــــــود و بی جهــــــت... اسم هر چیــــزی رو عشق میزارید ..!عشـــــــق مقدس است وعاشــــــــق اهل خیانت نیست ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخیست من بجای خالی اش بیشتر از خودش عادت کردم