بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ویرانه های این دل متروک سرکی بزن گاهی... دیریست که زلزلهء رفتن اش،  تمام  حجم عشق را،  بر سرم فرو ریخته است! رمقی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من، هیچ هیچم مانند مویت پیچ در پیچم صدایم کن تا ز آهنگت سر برآرم و بخود نپیچم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت بوی نجابت می گیرند وقتی مرتب می کنی روسری ات را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رابطه اعتماد حرف اول را ميزند ، اگر ميخواهيد شرلوك هلمز باشيد اصلا شروع نكنيد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم ای قلم!!! شعرهایم را نوشتی دست خوش اشکهایم را کجا خواهی نوشت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند!نگاهت را ندزد!!!تو میدانی آیه آیه زندگیم از گوشه چشمانت تلاوت میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد زنده اس تا شاهده مرگ آرزو هاش باشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گوشه و کنایه میزنی.. دلم تا ناکجا آباد دلتنگی میگیرد.. ولی، ای کاش حداقل میدانستی،، چقدر در حرف حرف حرف هایی که با تو میزنم دقت میکنم که مبادا برنجی.. چیزی که تو اصلا یاد نگرفته ای..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـــــک هایم انگار دردناک تر فرو میریزند.. وقتی ک ساکت میشود،، و به چشــــم های بی احساس تو می اندیشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی داریم و سینه بریانی/عشقی داریم و دیده گریانی عشقی و چه عشق،عشق عالم سوزی/دردری و چه درد،دردر بی درمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست؟ گفتی این جاده ب کجا میرودومن سکوت کردم؟ دیدی؟ جاده جایی نرفت این توبودی ک رفتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!نرو!صبر کن قرارمان این نبود باید سکه بندازیم اگر شیر آمد تردید نکن دوستت دارم اگر خط آمد مطمئن باش دوستت دارم...صبرکن سکه بیندازم اگر دوستت نداشتم .. آنوقت برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما " ندار " بودیم عروسک قصه مان پرید.....!! " دارا " که باشی " سارا " با پای خودش به سراغت می آید......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدانکرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیـــدونـــی کــی فـــهـــمــیــدم کــه خــیــلــی صـبـورم؟ وقــــتــی کــــــه " رفـــــتــــــ " ـــو مــــــن هــــنـــوزمــــــ زنــــده امــــــ .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی امید هم نفس مرگه پس هروقت امید کسی شدی ناامیدش نکن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ویرانه های این دل متروک سرکی بزن گاهی... دیریست که زلزلهء رفتن اش،  تمام  حجم عشق را،  بر سرم فرو ریخته است! رمقی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من، هیچ هیچم مانند مویت پیچ در پیچم صدایم کن تا ز آهنگت سر برآرم و بخود نپیچم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت بوی نجابت می گیرند وقتی مرتب می کنی روسری ات را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رابطه اعتماد حرف اول را ميزند ، اگر ميخواهيد شرلوك هلمز باشيد اصلا شروع نكنيد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم ای قلم!!! شعرهایم را نوشتی دست خوش اشکهایم را کجا خواهی نوشت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند!نگاهت را ندزد!!!تو میدانی آیه آیه زندگیم از گوشه چشمانت تلاوت میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد زنده اس تا شاهده مرگ آرزو هاش باشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گوشه و کنایه میزنی.. دلم تا ناکجا آباد دلتنگی میگیرد.. ولی، ای کاش حداقل میدانستی،، چقدر در حرف حرف حرف هایی که با تو میزنم دقت میکنم که مبادا برنجی.. چیزی که تو اصلا یاد نگرفته ای..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـــــک هایم انگار دردناک تر فرو میریزند.. وقتی ک ساکت میشود،، و به چشــــم های بی احساس تو می اندیشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی داریم و سینه بریانی/عشقی داریم و دیده گریانی عشقی و چه عشق،عشق عالم سوزی/دردری و چه درد،دردر بی درمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست؟ گفتی این جاده ب کجا میرودومن سکوت کردم؟ دیدی؟ جاده جایی نرفت این توبودی ک رفتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!نرو!صبر کن قرارمان این نبود باید سکه بندازیم اگر شیر آمد تردید نکن دوستت دارم اگر خط آمد مطمئن باش دوستت دارم...صبرکن سکه بیندازم اگر دوستت نداشتم .. آنوقت برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما " ندار " بودیم عروسک قصه مان پرید.....!! " دارا " که باشی " سارا " با پای خودش به سراغت می آید......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدانکرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیـــدونـــی کــی فـــهـــمــیــدم کــه خــیــلــی صـبـورم؟ وقــــتــی کــــــه " رفـــــتــــــ " ـــو مــــــن هــــنـــوزمــــــ زنــــده امــــــ .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی امید هم نفس مرگه پس هروقت امید کسی شدی ناامیدش نکن