بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است زمین گرد است توی که مرا دور زدی فردا به خودم خواهی رسید حال وروزت دیدنی نه سرودنیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ! تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن ! از زاویه تو ؟!؟! آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دمــدمــے مـزاج شـده احـساســم گـــاهـے آرام . . . گـــاهـے بــارانـے . . . چه بـے ثـبـاتــم بـے تـ ـ ـو!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضیات است..!! وقتی عشق را تقسیم کردند؛تو خارج قسمت من شدی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت عشقی که با التماس بدست آید را نخواه. چون عشق مقامش بالاتر از آنهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الفبای عشق را ندانسته دفتر عشقی نوشته ام  پر از غلط املایی... و پر از احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی مثه من؛ تا ابد عاشق عشقی که یه طرفست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـــهــِـــم نــیــســـت ایـــنــجــا کـُـجــاســت بـــی تـــو هـَـمـــه جــا دور اَســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه نـــظــر ِ مــــــــن... عــــــشــــق... یـــه تـــجــربــه ی شـــیریــنه... کـــه امـــتحـانش... بـــه شـــکســتش مـــی ارزه... الـــبـته اســـتثـنا هــم داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی  2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود فردا که قیامت آشکارا گردد هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حتی  توان به یاد آوردنت را نیز ندارم... چه بیرحم است روزگاری که  خواسته یا ناخواسته  تو را آورد و تو را برد...  تا اینک من بمانم و اغمای خاطراتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـهـم “مـــن” از “تـــو” عشـــق نیــست ، ذوق نیـــست ، اشتیـــاق نیــست همـــان دلتنـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنــد ! دیــوانه ام مـی کنــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی عاشق میشه میگه میمیرم برات چرا  یکی نمیگه میمونم باهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه... همین خوبه که غیر از تو همه از خاطرم میرن هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه می گیرن به جز تو همه می دونن واست این مرد میمیره واسه همین جداییتو کسی جدی نمی گیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برم کنار در نزارم که رد بشی اونطوری مجبورت کنم از روی نعشم ردبشی یا شایدم که آخرش به عادت بچگیا کفشاتو قایم بکنم نری به این سادگیا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است زمین گرد است توی که مرا دور زدی فردا به خودم خواهی رسید حال وروزت دیدنی نه سرودنیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ! تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن ! از زاویه تو ؟!؟! آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دمــدمــے مـزاج شـده احـساســم گـــاهـے آرام . . . گـــاهـے بــارانـے . . . چه بـے ثـبـاتــم بـے تـ ـ ـو!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضیات است..!! وقتی عشق را تقسیم کردند؛تو خارج قسمت من شدی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت عشقی که با التماس بدست آید را نخواه. چون عشق مقامش بالاتر از آنهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الفبای عشق را ندانسته دفتر عشقی نوشته ام  پر از غلط املایی... و پر از احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی مثه من؛ تا ابد عاشق عشقی که یه طرفست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـــهــِـــم نــیــســـت ایـــنــجــا کـُـجــاســت بـــی تـــو هـَـمـــه جــا دور اَســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه نـــظــر ِ مــــــــن... عــــــشــــق... یـــه تـــجــربــه ی شـــیریــنه... کـــه امـــتحـانش... بـــه شـــکســتش مـــی ارزه... الـــبـته اســـتثـنا هــم داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی  2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود فردا که قیامت آشکارا گردد هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حتی  توان به یاد آوردنت را نیز ندارم... چه بیرحم است روزگاری که  خواسته یا ناخواسته  تو را آورد و تو را برد...  تا اینک من بمانم و اغمای خاطراتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـهـم “مـــن” از “تـــو” عشـــق نیــست ، ذوق نیـــست ، اشتیـــاق نیــست همـــان دلتنـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنــد ! دیــوانه ام مـی کنــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی عاشق میشه میگه میمیرم برات چرا  یکی نمیگه میمونم باهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه... همین خوبه که غیر از تو همه از خاطرم میرن هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه می گیرن به جز تو همه می دونن واست این مرد میمیره واسه همین جداییتو کسی جدی نمی گیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برم کنار در نزارم که رد بشی اونطوری مجبورت کنم از روی نعشم ردبشی یا شایدم که آخرش به عادت بچگیا کفشاتو قایم بکنم نری به این سادگیا