بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو معبد چشمات هر کس در زد، باز نکن چون اونجا فقط زیارتگاه منه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگويند"ها"علامت جمع است؟!؟!؟!؟ "تن"را با"ها"جمع كن!! خودت ميماني وخودت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبروی دریا ایستاده بودیم تو خیره به جزر و مد دریا من خیره به جزر و مد گیسوان تو تو دریا زده شدی من از دریا زده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو فکر می کنم هر چی سیاهه سبزه زندگی هر جور که باشه به داشتنش می ارزه یاد تو شیرین می کنه قصه زندگی مو با تو فراموش می کنم تموم خستگی مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با تمام غرور زنانه ام سخت دلتنگ آغوشت میشوم ای بهترینم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اى براى مهربانترينم ** مــــادر ** من در اين خلوت خاموش سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم  مى شكنم كاش بودى مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاجری به کودکی گفت:  اگر بگویی خدا کجاست 1سکه به تو می دهم کودک گفت: اگر بگویی خدا کجا نیست 2سکه به تو می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند ... ! یکی از آنها که گم میشود دیگری محکوم به آوارگیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معطوف تر از انم ک ب اخمی برنج ام معشوق تر از انم ک ب اخمی گریزم عاشق شده ام، عاشق و شیدا  هر چند خمی آوری بر چهره ی زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقـــدس تـــرین جـــایِ دنــیاســـت اتــاق تنـــهایی هـــایم..! وقتـــی با نیـــت تو خلـــوت میـــکنــم.....!♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخندی به قدری زیبا میشوی که دوباره عاشقت میشوم .... کمی خنده هایت را ادامه بدهی عاشقی میشوم که بی هیچ واهمه ای می تواند جان دهد برایت ... ببین!!! یک خنده ملایمت چه بر سرم می آورد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيـــا هم هستند آنقـــدر عزيـــز مي شوند كه فكـــر نبونشان هم تك تك نفـــس هايت را به شمـــاره مـــي اندازند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عشق کشکه منم میگم زندگی آشه آش بی کشک مزه نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر خدا نشد که عاشقت شوم تقدیر این نبود که من لایقت شوم یاد توا کنار دلم چال کرده ام تا بیخیال تو و هق هق ات شوم  *تقدیم به کسی که با تمام وجودم دوستش داشتم اما الان نیست منم زدم به بیخیالی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکه نگفت با بقیه فرق داره,ثابت کرد ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو معبد چشمات هر کس در زد، باز نکن چون اونجا فقط زیارتگاه منه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگويند"ها"علامت جمع است؟!؟!؟!؟ "تن"را با"ها"جمع كن!! خودت ميماني وخودت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبروی دریا ایستاده بودیم تو خیره به جزر و مد دریا من خیره به جزر و مد گیسوان تو تو دریا زده شدی من از دریا زده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو فکر می کنم هر چی سیاهه سبزه زندگی هر جور که باشه به داشتنش می ارزه یاد تو شیرین می کنه قصه زندگی مو با تو فراموش می کنم تموم خستگی مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با تمام غرور زنانه ام سخت دلتنگ آغوشت میشوم ای بهترینم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اى براى مهربانترينم ** مــــادر ** من در اين خلوت خاموش سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم  مى شكنم كاش بودى مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاجری به کودکی گفت:  اگر بگویی خدا کجاست 1سکه به تو می دهم کودک گفت: اگر بگویی خدا کجا نیست 2سکه به تو می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند ... ! یکی از آنها که گم میشود دیگری محکوم به آوارگیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معطوف تر از انم ک ب اخمی برنج ام معشوق تر از انم ک ب اخمی گریزم عاشق شده ام، عاشق و شیدا  هر چند خمی آوری بر چهره ی زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقـــدس تـــرین جـــایِ دنــیاســـت اتــاق تنـــهایی هـــایم..! وقتـــی با نیـــت تو خلـــوت میـــکنــم.....!♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخندی به قدری زیبا میشوی که دوباره عاشقت میشوم .... کمی خنده هایت را ادامه بدهی عاشقی میشوم که بی هیچ واهمه ای می تواند جان دهد برایت ... ببین!!! یک خنده ملایمت چه بر سرم می آورد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيـــا هم هستند آنقـــدر عزيـــز مي شوند كه فكـــر نبونشان هم تك تك نفـــس هايت را به شمـــاره مـــي اندازند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عشق کشکه منم میگم زندگی آشه آش بی کشک مزه نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر خدا نشد که عاشقت شوم تقدیر این نبود که من لایقت شوم یاد توا کنار دلم چال کرده ام تا بیخیال تو و هق هق ات شوم  *تقدیم به کسی که با تمام وجودم دوستش داشتم اما الان نیست منم زدم به بیخیالی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکه نگفت با بقیه فرق داره,ثابت کرد ....