بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوانم را تراشیدم به خون دل زدم,نقش زیبای نگارم را به روی گل زدم میدمیدم روی گل تا گل بگیردجان من,میدمم قدری که در جسمم بمیرد جان من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پنجره ‌اي، غريبه‌اي، در وهمي عشق است، اگر از آن نداري سهمي فهميدن عشق، عاشقي مي‌خواهد يك روز بزرگ مي‌شوي، مي‌فهمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه دختران محترم: اگه مزاحم داشتید و خیلی سمج بود بهش پیشنهاد ازدواج بدید. باور کنید جواب میده ... این تکنیک حتی کشته مردتونم دفع میکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم... خدایی که مرا خلق کرد و تو را... و عشقی که بین من و توست... این عشقمان راهم دوست دارم.. چگونه تورا دوست نداشته باشم؟!!! تویی که دلیل همان عشقی و مخلوق همان خدایی... پس دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچ مخاطب خاصی ندارم...فقط دو تا مخاطب ویژه دارم به نام "پدر"و"مادر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبِ عـشـق اسـت و هـر کـس دسـتِ یـار خـویـش  مـی بـوسـد،غـریـبـم، مـن کـه دسـتِ "الله"مـیـبـوسـم.. خـــدا عـشـق اسـت .. و عـشـق هـدیـه خـــدا.. روزِ عـشـق مـبـارک.. و شـکـرِ بـابـتِ هـدیـه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ولنتاین یعنی چی ؟ یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی باید فقط به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید... همچنان خواهم راند نه به آبی ها دل خواهم بست نه به دریا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقـدس تــریـن جــای دنــیـاست اتـــاق تنــهـایی هـــایـــم وقـــتی بــا نیـّــت " تـــ♥ـــــو " خــلـوتـــ می ڪنـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توام به تهیدستی ام نگاه نکن نگو هیچ نداری، ببین... تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم تا هیچی نتونه بازش کنه حتی.... حتی دندون روزگار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی میز من، عطر چای تو. کیک و خاطره، یادگار تو. ثبت این زمان،توی دفترم... . . . ای وای دفترم؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه ولی بین خودمان بماند ، سرمایی میشوم … وقتی پای آغوش تو در میان باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــتـــ تـــریـــن کـــار قــبــل از کـــار تـــو مــعــدن و .... دوســـت داشـــتــن کســـیــه کـــه " دوســتــت نـــداره ".... تــــهـــشـــه لــامصـــبـــه هـــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــبـــض چـــیـــســـت ؟  بــه نــظــر مـــن چـــزیـــه کـــه اگـــه عــشــقــت " نـــبـــاشـــه " نـــزنـــه بـــهــتــره........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد ميدانست كه نميتواند كوه را صد سال بكند.... فقط ميخواست اسمش با "شيرين" باشد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوانم را تراشیدم به خون دل زدم,نقش زیبای نگارم را به روی گل زدم میدمیدم روی گل تا گل بگیردجان من,میدمم قدری که در جسمم بمیرد جان من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پنجره ‌اي، غريبه‌اي، در وهمي عشق است، اگر از آن نداري سهمي فهميدن عشق، عاشقي مي‌خواهد يك روز بزرگ مي‌شوي، مي‌فهمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه دختران محترم: اگه مزاحم داشتید و خیلی سمج بود بهش پیشنهاد ازدواج بدید. باور کنید جواب میده ... این تکنیک حتی کشته مردتونم دفع میکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم... خدایی که مرا خلق کرد و تو را... و عشقی که بین من و توست... این عشقمان راهم دوست دارم.. چگونه تورا دوست نداشته باشم؟!!! تویی که دلیل همان عشقی و مخلوق همان خدایی... پس دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچ مخاطب خاصی ندارم...فقط دو تا مخاطب ویژه دارم به نام "پدر"و"مادر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبِ عـشـق اسـت و هـر کـس دسـتِ یـار خـویـش  مـی بـوسـد،غـریـبـم، مـن کـه دسـتِ "الله"مـیـبـوسـم.. خـــدا عـشـق اسـت .. و عـشـق هـدیـه خـــدا.. روزِ عـشـق مـبـارک.. و شـکـرِ بـابـتِ هـدیـه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ولنتاین یعنی چی ؟ یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی باید فقط به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید... همچنان خواهم راند نه به آبی ها دل خواهم بست نه به دریا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقـدس تــریـن جــای دنــیـاست اتـــاق تنــهـایی هـــایـــم وقـــتی بــا نیـّــت " تـــ♥ـــــو " خــلـوتـــ می ڪنـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توام به تهیدستی ام نگاه نکن نگو هیچ نداری، ببین... تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم تا هیچی نتونه بازش کنه حتی.... حتی دندون روزگار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی میز من، عطر چای تو. کیک و خاطره، یادگار تو. ثبت این زمان،توی دفترم... . . . ای وای دفترم؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه ولی بین خودمان بماند ، سرمایی میشوم … وقتی پای آغوش تو در میان باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــتـــ تـــریـــن کـــار قــبــل از کـــار تـــو مــعــدن و .... دوســـت داشـــتــن کســـیــه کـــه " دوســتــت نـــداره ".... تــــهـــشـــه لــامصـــبـــه هـــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــبـــض چـــیـــســـت ؟  بــه نــظــر مـــن چـــزیـــه کـــه اگـــه عــشــقــت " نـــبـــاشـــه " نـــزنـــه بـــهــتــره........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد ميدانست كه نميتواند كوه را صد سال بكند.... فقط ميخواست اسمش با "شيرين" باشد....