بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوریده و شیدای توام، شیریــنی رویای منیـ،تا به قیامت پای توام، رفیق منی دنیای منیـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاصم من زندگی را در قهقهه های بی پایان تو خلاصه میکنم بقیه بروند به درک وقتی معنای عمیق چاله های روی گونه ات را نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن گاهی سعی می کند مردانه بازی کند مردانه کار کند مردانه قدم بردارد مردانه فکر کند مردانه قول دهد اما هر کاری هم که بکند زن است احساس دارد لطیف است پس مواظبش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه چیزی بگم؟ به این آدما بگو ولم کنن خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده در حباب مه آلود تنهایی خویش در جستجوی سایه و اما  تاریکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم، در هماغوشی با نگاهش آبستن حادثه ایست به وسعت تاریکی شب و من بسی گاه است و دیر زمانی است که از تاریکی شب همی روی گردانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ما بی خبریست درد ما تنهاییست درد ما روز وشبهای همه تکراریست . . . درد ما آسمانیست که هوایش سرب ست و زمینش زندان. . .  مردمانش پی نان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باورکنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست زمینش هست هوایش هم خدایش مهربان با ما چقدر از غم سرودیم و چقدر با غصه سر کردیم رهایش کن کمی بگذر. . . بیا باور کنیم دنیا ، برای زندگی زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادهایی مانده اما لابلای ذهن درمانده ی من. . . که به صد روز وهزار ثانیه ی دور و دراز می برَدَم. به خیالم که هنوز هم هستی . . .  خاطراتم با تو آنقدر که مرور شد تکراری شد کاش هنوزهم بودی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اسمان می مانی  دوستت دارم ولی نمی توانم داشته باشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عادت میکنم با رنج تازه جدایی شاید از من من بسازه دلم تنگ دلم تنگ برایت  نگاهم بانگاهت داشت عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری تو از همه روزهای من من و تنها میزاری تو دنیا میگی دوست نداری حسِ منو میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روزی دلت لبریز غم بود گذارت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نسیب خفته در خاک یه روزی عاشقو دیوانه ام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی میشوم برای عبورت...به فکرتخریب من نباش... به اخر که رسیدی دست تکان بده خودم فرو میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب گوشی ام را برمیدارم و مینویسم "خوابم نمیبرد", ولی یکدفعه یادم می آید که تو دیگر بامن نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شدم..به کلاغها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوریده و شیدای توام، شیریــنی رویای منیـ،تا به قیامت پای توام، رفیق منی دنیای منیـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاصم من زندگی را در قهقهه های بی پایان تو خلاصه میکنم بقیه بروند به درک وقتی معنای عمیق چاله های روی گونه ات را نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن گاهی سعی می کند مردانه بازی کند مردانه کار کند مردانه قدم بردارد مردانه فکر کند مردانه قول دهد اما هر کاری هم که بکند زن است احساس دارد لطیف است پس مواظبش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه چیزی بگم؟ به این آدما بگو ولم کنن خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده در حباب مه آلود تنهایی خویش در جستجوی سایه و اما  تاریکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم، در هماغوشی با نگاهش آبستن حادثه ایست به وسعت تاریکی شب و من بسی گاه است و دیر زمانی است که از تاریکی شب همی روی گردانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ما بی خبریست درد ما تنهاییست درد ما روز وشبهای همه تکراریست . . . درد ما آسمانیست که هوایش سرب ست و زمینش زندان. . .  مردمانش پی نان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باورکنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست زمینش هست هوایش هم خدایش مهربان با ما چقدر از غم سرودیم و چقدر با غصه سر کردیم رهایش کن کمی بگذر. . . بیا باور کنیم دنیا ، برای زندگی زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادهایی مانده اما لابلای ذهن درمانده ی من. . . که به صد روز وهزار ثانیه ی دور و دراز می برَدَم. به خیالم که هنوز هم هستی . . .  خاطراتم با تو آنقدر که مرور شد تکراری شد کاش هنوزهم بودی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اسمان می مانی  دوستت دارم ولی نمی توانم داشته باشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عادت میکنم با رنج تازه جدایی شاید از من من بسازه دلم تنگ دلم تنگ برایت  نگاهم بانگاهت داشت عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری تو از همه روزهای من من و تنها میزاری تو دنیا میگی دوست نداری حسِ منو میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روزی دلت لبریز غم بود گذارت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نسیب خفته در خاک یه روزی عاشقو دیوانه ام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی میشوم برای عبورت...به فکرتخریب من نباش... به اخر که رسیدی دست تکان بده خودم فرو میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب گوشی ام را برمیدارم و مینویسم "خوابم نمیبرد", ولی یکدفعه یادم می آید که تو دیگر بامن نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شدم..به کلاغها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند