بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ، به همه کس بگویم ... پس خاکش میکنم زیر چهره ی خنـدانم... تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی ! روی کــاغــذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــو . . . و روی آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شبیه شیشه ی ماشین شده ام! خرد و تکه تکه شده ام… اما از هم نمی پاشــــــــم ولی شکسته ام باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم زشت و تنها بود ، پیله بست ، پروانه شد ! زیبا شد و رفت ! آری حکایت توست با من اوج گرفتی ، شدی مال دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر از این نمی شود دوستت داشت وقتی چشمانت تا دندان مسلح است برای گرفتن لحظه هایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در یاد منی اما یادت بی من است دست من در دست توست اما فکرت جای دیگریست در پی عشقی شیرین بودم ناگاه عقلم یخ زد آتشی که در دلم به پا کردی مستم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای دستانت را چون پیام آوری در قبیله ی دستانم برانگیز پیش از آن که این همه احساس این همه دیوانگی این همه شیطنت های از سر دیوانگی در سرمای دستانم جان سپارند جوانمرگی شگون ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزئیات چشمهایت ... کُلیات زندگی من است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشقم نیستی پس چرا عشق منی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقَـد خـوبــہ کــہ تــو هَـسـتے چِقَـد خـوبــہ تـورو دآرم چِقَـد خـوبــہ کـہ تـو دِلـتنگــیم سـر بــہ شـونـہ هاے تـو میـزارم چِقَـد خـوبــہ پَـناه اَمن مـن هَـسـتے حـریمُ هُرمِ نفـس هاے مـن هستے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه های که برایت مینویسم مثل آن چای هایی هستندکه خورده نمی شوند! یخ میکنند وباید دور ریخت ! فنجانت را بده دوباره پر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم....F

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانستم بهترین رنگ ها را برایت نقاشی کنم اما تو تنها دستان سیاهم را دیدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وانشد جز تو کسی باب دل ما نشد هر چه پرستو شدم و پر زدم هم نفسی مثل تو پیدا نشد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دوست یه دنیاست  گرچه آخرش ناپیداست و به آخرش نمی اندیشم چون همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بخ گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که همرنگ منی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ، به همه کس بگویم ... پس خاکش میکنم زیر چهره ی خنـدانم... تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی ! روی کــاغــذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــو . . . و روی آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شبیه شیشه ی ماشین شده ام! خرد و تکه تکه شده ام… اما از هم نمی پاشــــــــم ولی شکسته ام باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم زشت و تنها بود ، پیله بست ، پروانه شد ! زیبا شد و رفت ! آری حکایت توست با من اوج گرفتی ، شدی مال دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر از این نمی شود دوستت داشت وقتی چشمانت تا دندان مسلح است برای گرفتن لحظه هایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در یاد منی اما یادت بی من است دست من در دست توست اما فکرت جای دیگریست در پی عشقی شیرین بودم ناگاه عقلم یخ زد آتشی که در دلم به پا کردی مستم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای دستانت را چون پیام آوری در قبیله ی دستانم برانگیز پیش از آن که این همه احساس این همه دیوانگی این همه شیطنت های از سر دیوانگی در سرمای دستانم جان سپارند جوانمرگی شگون ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزئیات چشمهایت ... کُلیات زندگی من است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشقم نیستی پس چرا عشق منی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقَـد خـوبــہ کــہ تــو هَـسـتے چِقَـد خـوبــہ تـورو دآرم چِقَـد خـوبــہ کـہ تـو دِلـتنگــیم سـر بــہ شـونـہ هاے تـو میـزارم چِقَـد خـوبــہ پَـناه اَمن مـن هَـسـتے حـریمُ هُرمِ نفـس هاے مـن هستے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه های که برایت مینویسم مثل آن چای هایی هستندکه خورده نمی شوند! یخ میکنند وباید دور ریخت ! فنجانت را بده دوباره پر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم....F

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانستم بهترین رنگ ها را برایت نقاشی کنم اما تو تنها دستان سیاهم را دیدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وانشد جز تو کسی باب دل ما نشد هر چه پرستو شدم و پر زدم هم نفسی مثل تو پیدا نشد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دوست یه دنیاست  گرچه آخرش ناپیداست و به آخرش نمی اندیشم چون همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بخ گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که همرنگ منی