بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــــرت ، با احترام به قانون جاذبه از چشمم . . . . . "به دلم افتاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاری کرده ای که تمام شعرم را  به غزل نگاهت به بی وزنی نشسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین همه چیز را پای چشمانت می نویسم؛ مهربانی  مهربانی مهربانی عادت کرده ام این جناس های تام را قافیه ی عزل چشمانت کنم اما نگاهت بلند است باید فکر کثنوی چشمانت باشم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله ی نابرابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته که بشوی پا بسته میشوی بند بند دلت بند میشود به پا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفاوت باشی ! فقط “خوب باش” … خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودن شکستن دل شده رسم آدما اما تویه فرشته ای فرق میکنه رسم شما فکر نمیکردم که تو ام بشی یه یار بی وفا فرشته ها خوب میدونن چه جوریه رسم وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازیست... اگر دست دلت رو شد که دوستش داری، باختنت حتمی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که چقدر از آن روزها گذشته، یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم، یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم... اصلا مهم نیست! باز باران که ببارد، هر وقت که میخواهد باشد، دلم هوایت را میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی که فکر می کنیم تونستیم فراموشش کنیم ولی وقتی تنهاییم تو سکوت شب می بینیم چقدر دلمون هواشو کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست داشتم که کوچیکترین آرزوی کسی باشم که بزرگترین آرزوم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو جای گوشیم بودی نه اینکه بخوام کوچیکت کنم،یابذارمت جای اشیاء فقط چون ،هرلحظه در جهات مختلف لمست میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم پنهان از من، چه نیکی کرده ای با "دل"؟ که چون غافل شوم از او، دوان سوی "تو" می آید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺩ !!! ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ؛ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این حوالی کسانی هستند که تا ذیروز میگفتند بدون تو حتی نفس کشیدن برایم سخت است اما حالا در اغوش دیگری نفس نفس میزنند....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین وبزرگترین شکسته عشقی رو کسی میخوره که  پدر مادرش ولش کنه درکش میکنی ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــــرت ، با احترام به قانون جاذبه از چشمم . . . . . "به دلم افتاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاری کرده ای که تمام شعرم را  به غزل نگاهت به بی وزنی نشسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین همه چیز را پای چشمانت می نویسم؛ مهربانی  مهربانی مهربانی عادت کرده ام این جناس های تام را قافیه ی عزل چشمانت کنم اما نگاهت بلند است باید فکر کثنوی چشمانت باشم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله ی نابرابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته که بشوی پا بسته میشوی بند بند دلت بند میشود به پا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفاوت باشی ! فقط “خوب باش” … خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودن شکستن دل شده رسم آدما اما تویه فرشته ای فرق میکنه رسم شما فکر نمیکردم که تو ام بشی یه یار بی وفا فرشته ها خوب میدونن چه جوریه رسم وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازیست... اگر دست دلت رو شد که دوستش داری، باختنت حتمی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که چقدر از آن روزها گذشته، یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم، یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم... اصلا مهم نیست! باز باران که ببارد، هر وقت که میخواهد باشد، دلم هوایت را میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی که فکر می کنیم تونستیم فراموشش کنیم ولی وقتی تنهاییم تو سکوت شب می بینیم چقدر دلمون هواشو کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست داشتم که کوچیکترین آرزوی کسی باشم که بزرگترین آرزوم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو جای گوشیم بودی نه اینکه بخوام کوچیکت کنم،یابذارمت جای اشیاء فقط چون ،هرلحظه در جهات مختلف لمست میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم پنهان از من، چه نیکی کرده ای با "دل"؟ که چون غافل شوم از او، دوان سوی "تو" می آید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺩ !!! ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ؛ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این حوالی کسانی هستند که تا ذیروز میگفتند بدون تو حتی نفس کشیدن برایم سخت است اما حالا در اغوش دیگری نفس نفس میزنند....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین وبزرگترین شکسته عشقی رو کسی میخوره که  پدر مادرش ولش کنه درکش میکنی ؟