بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی کلامی نیست که کهنه شودیابپوسددوستی ایین مقدسی که به جامیماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آن کس عاشق است از جان نترسد / یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه/که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تک درختم سوخت بگذارجنگل بسوزد انصافا لایک داره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده به گورمم کنن من از تو دست نمیکشم/دنیا بخواد فاصله شه اونو به آتشیش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است!وقتی برای یک نفر وقت میذاری قسمتی از زندگیت را دادی که پس نمیگیری !دقت کن واسه کی وقت میذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل شدم مثل یک معما... راست میگفت که خیلی ساده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن ! چشمانت زیرنویس می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زیرِ پوستم کاشتی فکر نمی‌کردی روزی باز در آغوشت بگیرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من لج نکن بغض زبان نفهم! این که خودت را گوشه ى گلو قایم کنى، چیزى را عوض نمیکند… بالأخره یا اشک میشوى در چشمانم یا عقده اى در دلم! هردو را زیاد دارم… حق انتخاب با توست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای کسی رو که دوسش داری تو دستای کس دیگه ببینی و نتونی چیزی بگی جز اینکه بگی آهای غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــدیــگــر را فــرامــوش نـکنـیـم شــاید ســالـهـا بـعـد در گــذر جــاده هــا بـی تفـــاوت از کـنــار هــم بگــذریــم و بــگویـیـم آن غــربـیـه چـقـدر شــبیـه خـاطـراتـم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ای.. . اگه فکر کنی با پاک کردن شمارش،میتونی فراموشش کنی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانـــه ام را جمع کــه مـیکنم ، دسته گلی می شود شبیه تـــو برای تــو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـاطـرات خـیـلـی عـجـیـبـنـد گـاهـی اوقـات مـی خـنـدیـمـ بـه روزهـایـی کـه گـریـه مـی کـردیـمـ ؛ گـاهـی گـریـه مـی کـنـیـمـ بـه یـاد روزهـایـی کـه مـی خـنـدیـدیـمـ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی؛ دهانم را روی حالت سکوت می گذارم قلبم؛ . . . "زنگ می زند"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی کلامی نیست که کهنه شودیابپوسددوستی ایین مقدسی که به جامیماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آن کس عاشق است از جان نترسد / یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه/که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تک درختم سوخت بگذارجنگل بسوزد انصافا لایک داره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده به گورمم کنن من از تو دست نمیکشم/دنیا بخواد فاصله شه اونو به آتشیش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است!وقتی برای یک نفر وقت میذاری قسمتی از زندگیت را دادی که پس نمیگیری !دقت کن واسه کی وقت میذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل شدم مثل یک معما... راست میگفت که خیلی ساده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن ! چشمانت زیرنویس می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زیرِ پوستم کاشتی فکر نمی‌کردی روزی باز در آغوشت بگیرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من لج نکن بغض زبان نفهم! این که خودت را گوشه ى گلو قایم کنى، چیزى را عوض نمیکند… بالأخره یا اشک میشوى در چشمانم یا عقده اى در دلم! هردو را زیاد دارم… حق انتخاب با توست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای کسی رو که دوسش داری تو دستای کس دیگه ببینی و نتونی چیزی بگی جز اینکه بگی آهای غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــدیــگــر را فــرامــوش نـکنـیـم شــاید ســالـهـا بـعـد در گــذر جــاده هــا بـی تفـــاوت از کـنــار هــم بگــذریــم و بــگویـیـم آن غــربـیـه چـقـدر شــبیـه خـاطـراتـم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ای.. . اگه فکر کنی با پاک کردن شمارش،میتونی فراموشش کنی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانـــه ام را جمع کــه مـیکنم ، دسته گلی می شود شبیه تـــو برای تــو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـاطـرات خـیـلـی عـجـیـبـنـد گـاهـی اوقـات مـی خـنـدیـمـ بـه روزهـایـی کـه گـریـه مـی کـردیـمـ ؛ گـاهـی گـریـه مـی کـنـیـمـ بـه یـاد روزهـایـی کـه مـی خـنـدیـدیـمـ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی؛ دهانم را روی حالت سکوت می گذارم قلبم؛ . . . "زنگ می زند"