بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های تاریک خیالم تنها تو را می دیدم که روشنی بخش آن بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که می زنی از پس رنج ها ... چنان شیفته ام می کنی که بهار را با مهربانی ات تاخت می زنم و باز هم پیروزم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن ... ! کاری که خدا با تو می کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــُــحبـــــت تنـهـــــــا جــوشـکــــاری است کــه، دلهـــای شـکـسـتـه را رایـــگان جــوش مـی دهـــــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گذرنامه ازخیالم عبورخواهی کرد مهربانیت را مرزی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــارهــــا گفتم به تو ؛ چـشمــها ، بــــرای ِ نـــگاه اسـت ... امّــــا .. تـــــو .. هــــر روز بـــا آنـها .. حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم  پشت پنجره سبز می شوم از گرمای سالهای دور  تا صبح بوی پاییز بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشت ِ این رفت وُ آمدها کاش تو ایستاده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ دری بی دیوار که باز وُ بسته‌اش پیدا نیست بی تو من خوب وُ بدم گم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانت را چه آسان می‌دَرند آرمانت را چه ارزان می‌خَرند نیستی! نامردمان ِ تندخو دخترانت را به زندان می‌بَرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هرگز قادر به تملک نیست ٫ عشق آزادی بخشیدن به دیگری است ٫ هدیه ای  نا مشروط است ... عشق معامله نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدم فراموشت کنم .. وقتی صبح می شود، تورا که نه، ولی! قولم را فراموش میکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام . . . نمي دانم شايد براي تو  يا شايد براي ديروزهايي كه با تو سر كردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــعد از رفــتــنـت... مـــوهـایم را از تــه تــراشـیدم... خــاطـره ی دســتانــت دیــوانـه ام مــیکــرد..؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودت به خود میگتم اگر زندگی من افسانه نشد اسم دخترم را میگذارم افسانه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا که رفته اے … دلـــم براے تــو بیـــشتر از خودم مـــےســوزد… فـــکر مــےکـنی کســـےبه انـــدازه ے مـــن دوســـتت خواهـــد داشـــت …!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های تاریک خیالم تنها تو را می دیدم که روشنی بخش آن بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که می زنی از پس رنج ها ... چنان شیفته ام می کنی که بهار را با مهربانی ات تاخت می زنم و باز هم پیروزم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن ... ! کاری که خدا با تو می کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــُــحبـــــت تنـهـــــــا جــوشـکــــاری است کــه، دلهـــای شـکـسـتـه را رایـــگان جــوش مـی دهـــــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گذرنامه ازخیالم عبورخواهی کرد مهربانیت را مرزی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــارهــــا گفتم به تو ؛ چـشمــها ، بــــرای ِ نـــگاه اسـت ... امّــــا .. تـــــو .. هــــر روز بـــا آنـها .. حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم  پشت پنجره سبز می شوم از گرمای سالهای دور  تا صبح بوی پاییز بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشت ِ این رفت وُ آمدها کاش تو ایستاده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ دری بی دیوار که باز وُ بسته‌اش پیدا نیست بی تو من خوب وُ بدم گم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانت را چه آسان می‌دَرند آرمانت را چه ارزان می‌خَرند نیستی! نامردمان ِ تندخو دخترانت را به زندان می‌بَرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هرگز قادر به تملک نیست ٫ عشق آزادی بخشیدن به دیگری است ٫ هدیه ای  نا مشروط است ... عشق معامله نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدم فراموشت کنم .. وقتی صبح می شود، تورا که نه، ولی! قولم را فراموش میکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام . . . نمي دانم شايد براي تو  يا شايد براي ديروزهايي كه با تو سر كردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــعد از رفــتــنـت... مـــوهـایم را از تــه تــراشـیدم... خــاطـره ی دســتانــت دیــوانـه ام مــیکــرد..؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودت به خود میگتم اگر زندگی من افسانه نشد اسم دخترم را میگذارم افسانه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا که رفته اے … دلـــم براے تــو بیـــشتر از خودم مـــےســوزد… فـــکر مــےکـنی کســـےبه انـــدازه ے مـــن دوســـتت خواهـــد داشـــت …!؟