بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضی ها بدونن “مخاطب خاص” شدنشون نتیجه احساسات “خاص” طرف مقابلشونه نه ویژگی های فردیشون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درختت میمونم … تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی ، آخرش یا دستمال میشم واسه اشک چشمات یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توغزل در چشم داری من اشک گرچه فرق ِ من وُ تو تنها این نیست مثل ِ درد ِ من وُ تو فرق ِ ما بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیربه دیریادم میکنه نگرانش نمیشم چون حتماشادبوده که ازیادش رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب منو کشتی ورفتی،اما میدونم که حتما یه روز برمیگردی. چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها را می بینی . . . نگو نه که باور نمی کنم . . . رازداری بس است . . . عشق من در چشم هانت همه رازها دیدنیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران عشق هوای دلم را پر کرده و عطر تو را نزد من اورده به دستانت نیاز دارم تا این اشکها را خاموش کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده بخواب در آغوش همان هرزه ای که گرفت آسودگیم را.... و من سر میکنم هرشب با عکس هایی که در نبودنت به آتشم میکشند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتادلت فقط دستاشو تمنا میکنه چقد سخته ارووم کردنه دلی که بهانه میگیره اماکاری از دستت برنیادجز این که بغضت بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبي كه از يه تسونامي بزرگ جون سالم بدر برده يه عالمه خاطره داره از وحشت و ترس ،ديگه از دريا و موجاش نمي ترسه ديگه شكستن براش مفهومي نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به چشم های هرزه ای که تاوان لذتشان را دل باید پرداخت کند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گناهی کرده بودم که مجازاتم ندیدن تو شده است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن نه زیباییِ تو نه محبوبیتِ تو مرا مجذوبِ خود نکرد تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خیلی بزرگه وقتی حاضری بخاطر خوشبختی کسی که عاشقشی از با اون بودن بگذری یعنی معنای واقعی عشق...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضی ها بدونن “مخاطب خاص” شدنشون نتیجه احساسات “خاص” طرف مقابلشونه نه ویژگی های فردیشون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درختت میمونم … تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی ، آخرش یا دستمال میشم واسه اشک چشمات یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توغزل در چشم داری من اشک گرچه فرق ِ من وُ تو تنها این نیست مثل ِ درد ِ من وُ تو فرق ِ ما بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیربه دیریادم میکنه نگرانش نمیشم چون حتماشادبوده که ازیادش رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب منو کشتی ورفتی،اما میدونم که حتما یه روز برمیگردی. چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها را می بینی . . . نگو نه که باور نمی کنم . . . رازداری بس است . . . عشق من در چشم هانت همه رازها دیدنیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران عشق هوای دلم را پر کرده و عطر تو را نزد من اورده به دستانت نیاز دارم تا این اشکها را خاموش کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده بخواب در آغوش همان هرزه ای که گرفت آسودگیم را.... و من سر میکنم هرشب با عکس هایی که در نبودنت به آتشم میکشند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتادلت فقط دستاشو تمنا میکنه چقد سخته ارووم کردنه دلی که بهانه میگیره اماکاری از دستت برنیادجز این که بغضت بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبي كه از يه تسونامي بزرگ جون سالم بدر برده يه عالمه خاطره داره از وحشت و ترس ،ديگه از دريا و موجاش نمي ترسه ديگه شكستن براش مفهومي نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به چشم های هرزه ای که تاوان لذتشان را دل باید پرداخت کند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گناهی کرده بودم که مجازاتم ندیدن تو شده است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن نه زیباییِ تو نه محبوبیتِ تو مرا مجذوبِ خود نکرد تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خیلی بزرگه وقتی حاضری بخاطر خوشبختی کسی که عاشقشی از با اون بودن بگذری یعنی معنای واقعی عشق...