بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند نمیدانم خواب هایت را با چه کسی شریک می شوی... !! اما هنوز شریک بی خوابی های منی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدها ثابت میکند در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگ تر میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید با آنان سخن نگوییم فقط به آنان بنگریم و بگذریم.(دانته)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ترین جای دنیاست اتاق تنهایی هایم وقتی با نیّت “تو” خلوت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی منطق ترین عضو بدنم چشمهایم اند ، می بینند که دیگر دوستم ندارد اما هنوز تشنه دیدنش هستند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی‏ “یا تو یا هیچ کس” و من ساده انگار فراموش کرده بودم این روزها هیچ کس هم برای خودش کسی ست کسی حتی مهمتر از من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا وداع کنیم.. اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو بمانی "کینه ی تو" به کار این دنیا بیشتر می آید "تا عشق من"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا سپاس از عشق پاکت نیستم من که عمری با خیالت زیستم  دوستتتت دارم به جا تو قسم روی حرفم تاابد می ایستم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن خیلی راحت تره تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاتل هستی اگر … بدنت در دست کسیست و فکرت پیش دیگری ! هم جسمت را کشته ای و هم روحت را … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا عجیبه!  تا مریض نشی گل واست نمیارن... تا گریه نکنی نوازشت نمی کنن... تا فریاد نکشی به طرفت برنمیگردن.... تا نمیری نمی بخشنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محشر ؛ شهلای چشمان توست وقتی بی گدار به آب می زند مرا... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر که او را دوست داشتم....اگر خدا را دوست می داشتم....در آن دنیا نیمی از بهشت،به نامم بود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتـــفاقــأ... ولـــنـتاین ِ امـــسال... بــرای مــن زیــاد خــرج برنــداشــت... یــه پــاکـت ســیگـار ... مـــُفــت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ، بگذار در گوشت بگویم ” میـــخواهــمــــــــت ” … این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند نمیدانم خواب هایت را با چه کسی شریک می شوی... !! اما هنوز شریک بی خوابی های منی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدها ثابت میکند در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگ تر میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید با آنان سخن نگوییم فقط به آنان بنگریم و بگذریم.(دانته)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ترین جای دنیاست اتاق تنهایی هایم وقتی با نیّت “تو” خلوت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی منطق ترین عضو بدنم چشمهایم اند ، می بینند که دیگر دوستم ندارد اما هنوز تشنه دیدنش هستند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی‏ “یا تو یا هیچ کس” و من ساده انگار فراموش کرده بودم این روزها هیچ کس هم برای خودش کسی ست کسی حتی مهمتر از من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا وداع کنیم.. اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو بمانی "کینه ی تو" به کار این دنیا بیشتر می آید "تا عشق من"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا سپاس از عشق پاکت نیستم من که عمری با خیالت زیستم  دوستتتت دارم به جا تو قسم روی حرفم تاابد می ایستم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن خیلی راحت تره تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاتل هستی اگر … بدنت در دست کسیست و فکرت پیش دیگری ! هم جسمت را کشته ای و هم روحت را … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا عجیبه!  تا مریض نشی گل واست نمیارن... تا گریه نکنی نوازشت نمی کنن... تا فریاد نکشی به طرفت برنمیگردن.... تا نمیری نمی بخشنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محشر ؛ شهلای چشمان توست وقتی بی گدار به آب می زند مرا... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر که او را دوست داشتم....اگر خدا را دوست می داشتم....در آن دنیا نیمی از بهشت،به نامم بود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتـــفاقــأ... ولـــنـتاین ِ امـــسال... بــرای مــن زیــاد خــرج برنــداشــت... یــه پــاکـت ســیگـار ... مـــُفــت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ، بگذار در گوشت بگویم ” میـــخواهــمــــــــت ” … این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد...