بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایی که “تو” توشون نیستی ، حیفم میاد زندگیشون کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابت حکم میدهى که، حواست را جمع کن، و من میمانم، که چگونه جمعش کنم، وقتى تمامش پیش توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگى در من بالا زده! نه سکوت نه موسیقى نه حتى سیگار ... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگى را تسکین نمى دهد جز عطر تنت لعنتى ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع هایی بودکه وقتی کاربدی میکردم کلی  ازم دلخور میشد بعد وقتی میدید ازاشتباهم پشیمونم بااخم میومد میگفت دفعه اخرت باشه ها!بعدبغلم میکرد.... اخ که چقدر دلم برای اون روزا تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم، به شرطی که دست دیگرم را توگرفته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رابطه هاتون اخلاق داشته باشید غرور واسه غریبه هاست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون شاخه گلی در لیوان از تو آب می خورند ... زخم های تنم... کی ریشه دهند خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـستـه ام... بـــیـاد ِ کــودکــی هـــایــم ، دور ِ "غــلـط"هــا ، یـک خــط ِ قرمز مـی کـــشـم ! حتی... دور ِ تــــــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو هایم را در آغوش گرفته بودم... وقتی........ تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا تا صبح بیدارم،خوابم نمیبره،منتظر میمونم عکست چشماشو ببنده بعد بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها گلی ست که بدون نیاز به هیچ فصلی شکوفا میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواس تنهایی ام را با خاطرات با تو بودن پرت کرده ام � بگو کسی حرفی نزند .. بگذار لحظه ای آرام بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم برقصم تو ساز بزن من میرقصم به ساز بی محلی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دستانت" در "دستانم" . . . اشکانم جاری . . . سرمای دستانم در گرمی دستانت محو . . . و "دلم" . . . ارامتر از قبل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند.. عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق نشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سر شار از عشق هست و میخواهی ان را با کسی تقسیم کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایی که “تو” توشون نیستی ، حیفم میاد زندگیشون کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابت حکم میدهى که، حواست را جمع کن، و من میمانم، که چگونه جمعش کنم، وقتى تمامش پیش توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگى در من بالا زده! نه سکوت نه موسیقى نه حتى سیگار ... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگى را تسکین نمى دهد جز عطر تنت لعنتى ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع هایی بودکه وقتی کاربدی میکردم کلی  ازم دلخور میشد بعد وقتی میدید ازاشتباهم پشیمونم بااخم میومد میگفت دفعه اخرت باشه ها!بعدبغلم میکرد.... اخ که چقدر دلم برای اون روزا تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم، به شرطی که دست دیگرم را توگرفته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رابطه هاتون اخلاق داشته باشید غرور واسه غریبه هاست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون شاخه گلی در لیوان از تو آب می خورند ... زخم های تنم... کی ریشه دهند خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـستـه ام... بـــیـاد ِ کــودکــی هـــایــم ، دور ِ "غــلـط"هــا ، یـک خــط ِ قرمز مـی کـــشـم ! حتی... دور ِ تــــــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو هایم را در آغوش گرفته بودم... وقتی........ تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا تا صبح بیدارم،خوابم نمیبره،منتظر میمونم عکست چشماشو ببنده بعد بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها گلی ست که بدون نیاز به هیچ فصلی شکوفا میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواس تنهایی ام را با خاطرات با تو بودن پرت کرده ام � بگو کسی حرفی نزند .. بگذار لحظه ای آرام بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم برقصم تو ساز بزن من میرقصم به ساز بی محلی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دستانت" در "دستانم" . . . اشکانم جاری . . . سرمای دستانم در گرمی دستانت محو . . . و "دلم" . . . ارامتر از قبل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند.. عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق نشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سر شار از عشق هست و میخواهی ان را با کسی تقسیم کنی