بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک خداحافظی بی دلیل ، دل تمام سلام هایم را شکست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از حرفها هستند که امکان نداره بشه به گفتار تبدیلشون کرد ؛ این حرفا معمولا به اشک تبدیل میشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش را عوض کرد ! من ماندم و ( دوستت دارم ) هایی که هیچوقت تحویل داده نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تیتر بزرگ دوستت دارم ! من پاورقی کتاب عشق توام در توصیف یک عاشق …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره برف میاد،خدا کنه یه چتری رو سرم وا شه امشب چشاى تو مثه ابراى بهاره نخنده به حال من که حالم گریه داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا حالا که دارم میرم میگی باور کردم که عاشقم بودی؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق وقتاییم که داری نگاهم میکنی من خودمو زدم بی خیالی/اما تا بر میگردم صورتتو بر میگردونی!قضیش چیه واقعا؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر روزی عاشق شدی … قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن … این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...پایان راه کاملاً پیداست! می دهم قابش کنند کنایه هایت را به رسم یادگاری. و به همان دیوار میاویزمش! جای همان دستخط تماشائی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم صدقه هایم ب نیت سلامتی توست... هی معشوقه ی من! سلامتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که میـــگی دیگه مثـــل من پیـــدا نمیــکنى! واقعا فکر میکنی بعداً هم دنبال یکى مثل تو میگردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانی چه رابطه ايست بين نبودنت با رنگ ها،دلتنگ توكه ميشوم زندگي ام سياه مي شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــسَرا..... هـــر چـقدم در طول ِ روز چـِش چـِرونی کــُنن و بـه ایـن و اون فـکر کـنن... شــبا قــبل ِ خــواب... فــقط بـه کـسی فــکر مـیکنن کـه عــاشـقانه دوسـتش دارن... بــاوَر کــُنـید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــصه مــرا کــُشت...!!! وقــتی دیــدم دســت بـه سیــنه ایســتاده ای... تـــمام ِ راه را بــرای آغــوشـَت دویــده بــودم بــی انــصاف..؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتي كـــســايـــي كـــه جـــســـارت عـــاشقـــانه از دســـت دادنـــو دارن.... نه حـــــقـــــارت بـــه هـــر قـــــيــــمــــــت نـــگــه داشـتـنــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر: پای نسخه ام بنویس “ممنوع الملاقات” ، بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک خداحافظی بی دلیل ، دل تمام سلام هایم را شکست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از حرفها هستند که امکان نداره بشه به گفتار تبدیلشون کرد ؛ این حرفا معمولا به اشک تبدیل میشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش را عوض کرد ! من ماندم و ( دوستت دارم ) هایی که هیچوقت تحویل داده نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تیتر بزرگ دوستت دارم ! من پاورقی کتاب عشق توام در توصیف یک عاشق …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره برف میاد،خدا کنه یه چتری رو سرم وا شه امشب چشاى تو مثه ابراى بهاره نخنده به حال من که حالم گریه داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا حالا که دارم میرم میگی باور کردم که عاشقم بودی؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق وقتاییم که داری نگاهم میکنی من خودمو زدم بی خیالی/اما تا بر میگردم صورتتو بر میگردونی!قضیش چیه واقعا؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر روزی عاشق شدی … قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن … این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...پایان راه کاملاً پیداست! می دهم قابش کنند کنایه هایت را به رسم یادگاری. و به همان دیوار میاویزمش! جای همان دستخط تماشائی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم صدقه هایم ب نیت سلامتی توست... هی معشوقه ی من! سلامتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که میـــگی دیگه مثـــل من پیـــدا نمیــکنى! واقعا فکر میکنی بعداً هم دنبال یکى مثل تو میگردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانی چه رابطه ايست بين نبودنت با رنگ ها،دلتنگ توكه ميشوم زندگي ام سياه مي شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــسَرا..... هـــر چـقدم در طول ِ روز چـِش چـِرونی کــُنن و بـه ایـن و اون فـکر کـنن... شــبا قــبل ِ خــواب... فــقط بـه کـسی فــکر مـیکنن کـه عــاشـقانه دوسـتش دارن... بــاوَر کــُنـید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــصه مــرا کــُشت...!!! وقــتی دیــدم دســت بـه سیــنه ایســتاده ای... تـــمام ِ راه را بــرای آغــوشـَت دویــده بــودم بــی انــصاف..؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتي كـــســايـــي كـــه جـــســـارت عـــاشقـــانه از دســـت دادنـــو دارن.... نه حـــــقـــــارت بـــه هـــر قـــــيــــمــــــت نـــگــه داشـتـنــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر: پای نسخه ام بنویس “ممنوع الملاقات” ، بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد .