بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدبرايت عجيب باشداين همه آرامشم... خودمانی بگويم،ب آخرکه برسی فقط نگاه ميکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل ک ميکنی؛ ضعف هايت،دردهايت راميگذاری توی سينی وتعارف ميکنی ک هرکدامشان را ک ميخواهندبردارند: تيزکنند... تيغ کنند... وبزنندبه روحت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدی قلبمو شکستی.........! مرگ من مراقب پاهات باش........! نمیخوام پاهای عشقم زخم بشه............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه کندن را بیخیال شو..برگـــــــرد بدبخت!!!!! این شبهـــــــــا شیرینت با مجنون هم خآنه شده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر دوست داشتنت خجالت نکش اونی باید خجالت بکشه که میدونه دوســــــــش داری اما دوست داشتن بلد نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دوست داشتن ات مدت هاست آماده ام اما امان از تو امان از زن ها همیشه دیر حاضر می شوید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو این روزای بی کسی اشک میریزم،این اشکای با ارزش نصیب ی شخص بی ارزش میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيستــي کــه بــريــزمــت روي عميــق تــريــن زخمــم! نيستــي کــه نميــرم، نيستــي! از اينهمــه زخمهــاي خــالــي نــه، از اينهمــه کــه نيستــي، مُــردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت عشق به اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستگی عشق نگویید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـــنتي ، دســـتِ کـــم... بـــين شـــعرهـــاي مـــن، دستـــش را نگـــير. بــــــي انـــــــــصاف! مــــــردم دارنــــــد اين شـــعرها را مــــــي خــــــوانــــــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ک گذشت...اما اگر باز درسرت هوای خداحافظی داشتی از همان ابتدا سلامی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز پرواز .. با تو ... از تجریش تا دربند ... نه! همین یک تــُـک پایی هم که با من راه بیایی یک سفر تا فضا می ارزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا باید رفت؟ من به هر جا که قدم بردارم من به هر جا که نظر می دوزم همه جا خنده توست همه جا خاطره دارم با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این پاسخ تمام عاشقانه هایم بود  من نباشم تا تو باشی مثل نبودن هوا چه سخت است زندگی بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق برف بود ...  از موقعی که این رو فهمیدم روزای برفی یه حال دیگه ای دارم ...  از موقعی که فهمیدم غزل مزل رو بی خیال شدم .. فقط شعر سپید ... فقط سپید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو قاصدک ...  برو ... من چه کاری می تونم باهات داشته باشم آخه ?? من که کسی رو ندارم ! برو عذابم نده ... برو !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدبرايت عجيب باشداين همه آرامشم... خودمانی بگويم،ب آخرکه برسی فقط نگاه ميکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل ک ميکنی؛ ضعف هايت،دردهايت راميگذاری توی سينی وتعارف ميکنی ک هرکدامشان را ک ميخواهندبردارند: تيزکنند... تيغ کنند... وبزنندبه روحت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدی قلبمو شکستی.........! مرگ من مراقب پاهات باش........! نمیخوام پاهای عشقم زخم بشه............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه کندن را بیخیال شو..برگـــــــرد بدبخت!!!!! این شبهـــــــــا شیرینت با مجنون هم خآنه شده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر دوست داشتنت خجالت نکش اونی باید خجالت بکشه که میدونه دوســــــــش داری اما دوست داشتن بلد نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دوست داشتن ات مدت هاست آماده ام اما امان از تو امان از زن ها همیشه دیر حاضر می شوید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو این روزای بی کسی اشک میریزم،این اشکای با ارزش نصیب ی شخص بی ارزش میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيستــي کــه بــريــزمــت روي عميــق تــريــن زخمــم! نيستــي کــه نميــرم، نيستــي! از اينهمــه زخمهــاي خــالــي نــه، از اينهمــه کــه نيستــي، مُــردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت عشق به اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستگی عشق نگویید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـــنتي ، دســـتِ کـــم... بـــين شـــعرهـــاي مـــن، دستـــش را نگـــير. بــــــي انـــــــــصاف! مــــــردم دارنــــــد اين شـــعرها را مــــــي خــــــوانــــــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ک گذشت...اما اگر باز درسرت هوای خداحافظی داشتی از همان ابتدا سلامی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز پرواز .. با تو ... از تجریش تا دربند ... نه! همین یک تــُـک پایی هم که با من راه بیایی یک سفر تا فضا می ارزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا باید رفت؟ من به هر جا که قدم بردارم من به هر جا که نظر می دوزم همه جا خنده توست همه جا خاطره دارم با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این پاسخ تمام عاشقانه هایم بود  من نباشم تا تو باشی مثل نبودن هوا چه سخت است زندگی بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق برف بود ...  از موقعی که این رو فهمیدم روزای برفی یه حال دیگه ای دارم ...  از موقعی که فهمیدم غزل مزل رو بی خیال شدم .. فقط شعر سپید ... فقط سپید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو قاصدک ...  برو ... من چه کاری می تونم باهات داشته باشم آخه ?? من که کسی رو ندارم ! برو عذابم نده ... برو !